Het team van SO-VSO de Pyler ervaart wekelijks de problemen van het lerarentekort in het onderwijs. Bij ziekte van leerkrachten is er geen vervanging te vinden. Dit legt een grote druk op ons onderwijs. Leerlingen worden verdeeld over andere groepen en in het uiterste geval worden groepen naar huis gestuurd. Voor de continuïteit van het onderwijs en de zorg aan onze leerlingen is dit niet goed. Helaas zien wij steeds vaker geen andere optie.

 

Wij ondersteunen als team dan ook de gedachte achter de landelijke stakingsactie: “Investeer in Onderwijs”. Vooral het zoeken naar een oplossing voor het lerarentekort vinden wij heel belangrijk. Helaas ondersteunt ons bestuur, net als verschillende andere schoolbesturen in onze regio, de actie niet. Natuurlijk hebben individuele personeelsleden het recht om op eigen initiatief te staken, maar wij willen graag als team een signaal afgeven. Daarom hebben wij ervoor gekozen op een ludieke manier samen met onze leerlingen binnen school actie te voeren. Ons normale ochtendprogramma wordt vervangen door het thema: “Petje af voor onze juffen en meesters!”.

Onze leerlingen mogen deze dag allemaal een petje op in de klas. We besteden in de groepen aandacht aan de reden voor de landelijke staking. Vervolgens maken de leerlingen banners voor op de ramen om op die manier ons thema naar buiten te brengen. Daarnaast zal in elke groep door de leerlingen een petitie getekend worden om onze zorg over noodgedwongen lesuitval vast te leggen. Wij hopen op die manier als school eensgezind onze zorg te delen met de buitenwereld.

 

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie