Overhandiging eerste bordje nieuw Zuid-Limburgs ‘Knopen Lopen-wandelnetwerk’  

 

De afgelopen twee jaar deed VVV Zuid-Limburg, via financiering van de Provincie Limburg, onderzoek naar de mogelijkheden om tot een nieuw Zuid-Limburgs wandelnetwerk te komen. Het ‘Knopen Lopen-netwerk’ dient het huidige gekleurde paaltjes systeem te vervangen. Het enthousiasme onder de Zuid-Limburgse gemeenten en de wandelwereld bleek groot.

In navolging hierop gaf gedeputeerde Eric Geurts van de Provincie Limburg aan, de ontwikkeling van een dergelijk netwerk te ondersteunen  en mee te nemen in de (financiële) onderhandelingen voor de nieuwe coalitieperiode (2019-2023). ‘Met de steun aan het onderzoek erkende de Provincie Limburg meteen het belang van wandelen in Zuid-Limburg. De volgende stap zal nu in de komende politieke periode gezet dienen te worden. De aanleg van dit nieuwe wandelnetwerk past in ieder geval perfect in de doelstelling van regionale Zuid-Limburgse samenwerking. Daarnaast is het Knopen Lopen-systeem ideaal om toeristische spreiding te creëren en zo heel Zuid-Limburg wandelbaar te maken’ aldus Eric Geurts.

 

Wandelen staat op nummer 1 als dagactiviteit van de toerist in Zuid-Limburg. Wethouder Kompier: ‘Wandelen is een duurzame vorm van toerisme die nu en in de toekomst zeer sterk verbonden is met de regio’. Daarnaast worden de Zuid-Limburgse natuurgebieden ook nog eens voor 68 procent door inwoners bezocht. Het huidige netwerk is na ongeveer 40 jaar trouwe dienst sterk verouderd en toe aan een grondige renovatie. Een toekomstig nieuw ‘Knopen Lopen-wandelnetwerk’ zal alle wandelroutes van Zuid-Limburg met elkaar verbinden en ook  aansluiten op de rest van Limburg. Het nieuwe netwerk brengt in de toekomst – naast kwalitatieve zekerheid over veiligheid, kwaliteit en beleving van de wandelroutes – weer nieuwe economische kansen. ‘De Provinciale steun is zeer belangrijk om de gemeenten het laatste zetje te geven in de ontwikkeling van dit prachtige project’ sluit burgemeester Richard De Boer af.

 

Huidige situatie wandelnetwerk Zuid-Limburg heeft een wandelnetwerk met gekleurde paaltjes. Dit werd in de vorige eeuw gerealiseerd door ROM Mergelland en vanaf 2006 verder uitgebreid door het Routepunt in samenwerking met de Zuid-Limburgse gemeenten. Zuid-Limburg was één van de eerste regio’s met bewegwijzerde wandelpaden, echter inmiddels is de Wet op de Remmende Voorsprong merkbaar:

 • De kleurenroutes liggen voornamelijk in het buitengebied omdat zij aangelegd zijn als project ter versterking van de landbouw (ROM Mergelland).
 • De steden worden door de huidige routestructuur nagenoeg niet gedekt, terwijl de behoefte daar groeit tot wandelen.
 • Er is sprake van geïsoleerde clusters van een beperkt aantal wandelrondjes die niet zijn verbonden met andere routes/gebieden.
 • Veel hedendaagse (natuur)projecten zoals Buitengoed Geul & Maas, Geleenbeekdal en Rivierpark Maasvallei hebben prachtige wandeltrajecten opgeleverd, maar zijn tot op heden niet opgenomen in het wandelnetwerk.

10 Redenen voor een Zuid-Limburgs ‘Knopen Lopen-netwerk’

 

Op dit moment is Zuid-Limburg één van de laatste grote toeristische regio’s in Nederland (en België) waar het ‘Knopen Lopen’ nog niet geïmplementeerd is. Een dergelijk netwerk brengt grote voordelen met zich mee:

 1. De wandelaar kan eenvoudig een eigen route op maat samenstellen.
 2. Er kunnen grensoverschrijdende connecties met de routestructuren naar Echt-Susteren, Noord- en Midden-Limburg, Aken en de Voerstreek gecreëerd worden.
 3. Ondernemers kunnen heel eenvoudig arrangementen aanbieden.
 4. Eenvoudig digitaal aan te bieden en te promoten.
 5. De consument kan zijn persoonlijke ‘wandel-dichtheid’ van de route realiseren.
 6. Eenvoudige en nieuwe mogelijkheid tot thematisering.
 7. Steden kunnen beter geëquipeerd worden.
 8. Gasten kennen het Knopen Lopen van ‘thuis’ en vragen er naar in Zuid-Limburg.
 9. De verwildering van informatieborden kan tegen gegaan worden.
 10. Nationaal kunnen we beter aansluiten op partners als Wandelnet en de ANWB.

Foto’s VVV Zuid-Limburg

Geef een reactie