Parkstad zetten handtekening onder samenwerkingsovereenkomst Center Court Kerkrade

Afgelopen dinsdag heeft wethouder Huub Wiermans, voorzitter van de stuurgroep Center Court Kerkrade, namens het College van burgemeester en wethouders van gemeente Kerkrade de samenwerkingsovereenkomst Center Court getekend.

 

Namens Provincie Limburg tekende gedeputeerde Ger Koopmans. Namens IBA Parkstad tekende de gevolmachtigde namens IBA, Kerensa Kuijpers. De samenwerkingsovereenkomst formaliseert de gemeenschappelijke inspanning om onder regie van gemeente Kerkrade invulling te geven aan de ‘niet-fysieke’ kant van Center Court.

Het project Center Court Kerkrade is gericht op een versterking van de stedelijke vitaliteit, om zo bij te dragen aan de economische en sociale weerbaarheid van Kerkrade en de regio Zuid-Limburg. Het project bestaat uit twee componenten. De fysieke component betreft de ontwikkeling van een sportaccommodatie, zwembad, buitencourt en herinrichting van de openbare ruimte. De niet-fysieke component betreft de ontwikkeling van een aanpak die bijdraagt aan het verhogen van de gezondheid gerelateerde levenskwaliteit van de burgers van Kerkrade en de regio Parkstad / Zuid-Limburg.

Gemeente Kerkrade, IBA Parkstad en Provincie Limburg willen samen de niet-fysieke component concretiseren en verstevigen. Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst onderstrepen partijen het belang daarvan.

Partijen willen zo borgen dat een stevig fundament gelegd wordt onder een nieuwe vorm van samenwerken tussen gemeente(n), maatschappelijke- en zorgpartners en onderwijs, met als ultieme doelstelling vitalere bewoners van Kerkrade en een vitalere regio Zuid-Limburg. Gemeente Kerkrade, Provincie Limburg en IBA Parkstad hebben een ervaren externe deskundige, Eke Zijlstra, voor dit proces aangetrokken. Hij heeft brede ervaring in het zorgdomein, o.a. als voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Atrium Medisch Centrum. Eke Zijlstra zal als regisseur het daartoe noodzakelijke onderzoek en ontwikkeltraject begeleiden. Het onderzoek is inmiddels in volle gang.

Constructief partnerschap. Voorzitter van de stuurgroep Center Court, wethouder Huub Wiermans, roemt het constructieve partnerschap tussen Provincie Limburg, IBA Parkstad en gemeente Kerkrade. Volgens Wiermans biedt Center Court Kerkrade grote kansen om het verschil te maken in Kerkrade en de regio: “We hebben in Kerkrade de ambitie om op het voormalige Atriumterrein Center Court te realiseren. Dat moet het regionale expertisecentrum voor vitaliteit in Limburg worden. Dat kunnen wij niet alleen. Ik maak graag een compliment aan onze partners Provincie Limburg en IBA Parkstad en iedereen die een bijdrage levert om het project samen met ons tot realisatie te brengen. We kijken vooruit en zien de toekomst van de herontwikkeling van het Atriumterrein met vertrouwen tegemoet.”

Center Court kans voor de regio. Gedeputeerde Geurts wijst erop dat voor het Center Court een langjarig commitment op bestuurlijk niveau nodig is met daarbij de benodigde financiële middelen. Daarnaast dienen de huidige partners en de marktpartijen samen de handen voor dit project ineen te slaan.

Gedeputeerde Koopmans geeft aan dat we met het Center Court niet alleen iets doen voor de inwoners van Kerkrade maar ook voor de inwoners van de regio Parkstad. “De inhoud van Center Court wordt het belangrijkste!”. De ambitie is tevens om de regio Parkstad uit de kelder van alle gezondheidslijstjes (vitaliteit, levensverwachting, bewegen, levenskwaliteit etc.) te halen.

Sleutelproject IBA Parkstad. Center Court is één van de 15 sleutelprojecten van IBA Parkstad. Ook IBA Parkstad onderkent het grote belang van de ontwikkeling van het Center Court. “IBA zorgt voor extra kwaliteit in de openbare ruimte. Dat heeft een belangrijke relatie met de niet-fysieke component. De inrichting van de openbare ruimte kan een belangrijke bijdrage leveren aan het stimuleren van bewegen en een gezondere levensstijl. We steunen daarom graag het onderzoek van Eke Zijlstra, wat idealiter moet leiden tot een elkaar versterkende fysieke en niet-fysieke invulling van Center Court”, aldus Kerensa Kuijpers, gevolmachtigde namens IBA Parkstad.

Planning.Het onderzoek van Eke Zijlstra wordt kort voor het zomerreces afgerond. Tegelijkertijd wordt het voorlopig ontwerp van het bouwplan doorontwikkeld tot definitief ontwerp.

De gemeenteraad van Kerkrade zal in september of oktober 2019 een integraal “go, no go” voorstel worden voorgelegd.

Foto Gemeente kerkrade

Geef een reactie