Presentatie IVN Kerkrade over het Broichtal bij Herzogenrath

Dinsdag 26 maart verzorgt Olaf Op den Kamp voor IVN Kerkrade een presentatie over het Broichtal. Aanvang in het IVN-home aan de Kaffebergsweg 2a in Chevremont is 20.00.

 

De Broichbach is een zijbeekje van de Worm dat in Broichweiden ontspringt. Het dal is over grote delen begroeid met de oorspronkelijke elzenbroekbossen waarin planten als Dotterbloem, Gele lis en Bittere veldkers kenmerkend zijn. Verspreid in het gebied liggen vijvercomplexen die deels in gebruik zijn als visvijver, maar ook van groot belang zijn voor watervogels. Hoger op de hellingen liggen loof- en naaldbossen. Daarnaast komen de kastelen, Schloss Ottenfeld en Schloss Kellersberg, en de voormalige watermolens aan bod. Ook wordt ingegaan op het Tierpark Alsdorfer Weiher, voor velen een geliefd uitstapje. In deze presentatie komt het landschap, de geschiedenis en de flora en fauna van het Broichtal aan bod.

Foto Olaf Op den Kamp

Geef een reactie