Veel positieve reacties op voorlichtingsavond “moderne media” bij Beroepscollege, locatie Brandenberg.

 

 

Social media, cyberpesten, online groepsdruk, fraude, sexting, grooming of sybersex. Het houdt de gemoederen tegenwoordig volop bezig. Ook scholen komen er mee in aanraking. Het beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Brandenberg organiseerde op dinsdag 26 maart een voorlichtingsbijeenkomst van Lei Seuren. Ouders van van andere locaties van het Beroepscollege waren ook uitgenodigd.  De reacties waren eensluidend positief.

Lei Seuren heeft 38 jaar ervaring bij de politie, waarvan 30 jaar als zedenrechercheur. Hij geeft voorlichting aan onder andere ouders en docenten. “Het belangrijkste thema tijden onze workshop is bewustwording”, aldus Seuren. “Juist daardoor worden ouders aan het denken gezet”.

De aanwezige ouders reageerden enthousiast op de informatie. “Dit helpt mij enorm bij de gesprekken die ik met mijn dochter voer over alles wat zij op de computer doet”, verklaarde een vader na afloop van de bijeenkomst.

Het beroepscollege besteedt regelmatig in en buiten de lessen aandacht aan dit thema.

Beroepscollege, locatie Brandenberg: Dynamisch onderwijs in een prettige leeromgeving.

 Locatie Brandenberg biedt alle leerwegen van het VMBO aan (TL+, kader en basis), inclusief LWOO. Onze leerlingen van de TL+ kunnen optimaal naar het mbo en naar de havo doorstromen. Voor de leerlingen van kader en basis wordt een goede basis gelegd voor een doorstroom naar het mbo.

Brandenberg steekt veel tijd en werk in de begeleiding van de leerlingen, van brugklassers tot en met examenkandidaten. We werken en leren steeds meer samen met bedrijven  en instellingen in de regio. Brandenberg realiseert een prettig leef- en werkklimaat. Leerlingen die extra hulp nodig hebben kunnen in veel gevallen die hulp op school krijgen.

Kijk voor meer informatie op: https://brandenberg.bcpl.nl

Foto Brandenberg

Geef een reactie