Vrijdag 12 april uur gaat Lic. Harrie Quaedvlieg, Priester van het bisdom Roermond, docent Christologie aan het Grootseminarie Rolduc en pastoor van de RK parochies van Geleen in een interessante lezing op Abdij Rolduc in Kerkade in op de vraag: Wie is/was Jezus eigenlijk? Aanvang is 19.00.

 

 

In het evangelie vraagt Jezus aan zijn leerlingen wie Hij volgens hen is? De confronterende vraag is er een van alle tijden! Elke generatie, iedere gelovige, elke mens ziet zich gesteld voor deze vraag: ‘Wie is Jezus voor mij?’ Maar in onze moderne tijden lijkt de vraag toch te veranderen… Met de opkomst van een wetenschappelijk en een historisch denken, vraagt de moderne mens zich nog veelmeer af: ‘Wie was Jezus eigenlijk? Wat kunnen we van Hem weten, historisch gezien? Wie was Hij werkelijk?’ Maar mogen wij gelovigen deze vraag wel toelaten in ons? Is deze vraag niet bijna een vraag van ongeloof? Met deze spanning en deze dilemma’s worstelen christenen nu al een paar eeuwen. De vraag lijkt nog steeds niet opgelost, en anderzijds kunnen we de vraag ook niet loslaten. Jezus Christus is een vraag voor zowel gelovigen als wetenschappers en voer ter discussie tussen deze groepen. Wat is de stand van zaken momenteel? Boeken we vooruitgang in deze kwestie en levert het wat op?

 

De spreker over dit onderwerp, Harry Quaedvlieg, is de vakdocent christologie/dogmatiek op het grootseminarie Rolduc en pastoor van Geleen. Zowel in de wetenschappelijke benadering voor theologiestudenten als voor de zoektocht van parochianen, kun je deze vraag niet uit de weg gaan. En zo mag blijken: we hoeven ook niet bang te zijn deze vraag uit de weg te gaan.

 

Foto®Parkstad Actueel/Tom de Cock

Geef een reactie