Vergunningen verleend voor zonnepanelen Maria-Christinawijk

 

 

Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning verleend aan 40 huiseigenaren in de Maria-Christinawijk voor de zonnepanelen op hun dak. Op advies van de uitvoerder van het zonnepanelenproject Parkstad Limburg, hadden zij in een eerder stadium de panelen geplaatst zonder vergunning. De fout kwam aan het licht toen een paar bewoners wel vergunning vroegen en die vervolgens niet kregen.

 

Na de daardoor ontstane onrust organiseerde de gemeente verschillende bewonersbijeenkomsten in de wijk. Daar droegen de bewoners een eigen oplossing aan: per blok van gelijke woningen worden de panelen op dezelfde manier op het dak gelegd. Dat leverde voor de hele wijk uiteindelijk zeven verschillende patronen op.

Panelen opnieuw leggen

Voorwaarde was wel dat bewoners binnen drie maanden alsnog een vergunning moesten aanvragen. Ook moesten de bestaande panelen volgens het juiste patroon worden gelegd. De gemeenten zou de kosten betalen voor het omleggen van de panelen.

Voorwaarden

Buurtbewoners die nog zonnepanelen wilden kopen, maar hebben gewacht door alle onduidelijkheid, kregen ook de kans om een vergunning aan te vragen. Onder dezelfde voorwaarden. Vanaf nu moeten mensen een vergunning aanvragen en de kosten daarvoor betalen. Ze mogen alleen zwarte panelen gebruiken. Deze moeten gelegd worden volgens het patroon dat voor die plek in de buurt is gekozen.

Met de vergunningverlening legt het college de adviezen van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed naast zich neer.

Foto´s  Callie Steijaert

Geef een reactie