Johannes-Passion, BWV 245, J.S. Bach in Landcommanderij Alden Biesen

Palmzondag, 14 april 2019, 15 uur

Goede Vrijdag, 19 april 2019, 20 uur

 

 

De Bach Academie Alden Biesen koos als jaarlijks passieconcert voor de Johannes-Passion van J.S. Bach. Uitvoerders zijn solisten, koor en ensemble onder leiding van Luc Ponet.

De Bach Academie Alden Biesen, ontstaan in de schoot van de vzw Organum Alden Biesen, staat synoniem voor de betere concertuitvoering en –beleving van barokmuziek en dit op de unieke locatie die de Landcommanderij Alden Biesen met haar barokke kerk is.

 

Solisten:

Elke Janssens, sopraan

Pieter De Praetere, contratenor

Philip Defrancq, tenor (Evangelist)

Mathis Van Cleynenbreugel, tenor

Joris Grouwels, bas-bariton (Christus)

Lieven Termont, bas-bariton

Een gesprek met Luc Ponet schetst het referentiekader waarbinnen deze Johannes-Passion mag gezien worden.

Dit repertorium uitvoeren met Pasen lijkt evident. Thema is immers het lijden en sterven van Jezus. Is het uitvoeren van dit werk dat ook?

Luc Ponet: “Evident is het niet. Vergeten we niet dat het uitvoeren van deze muziek van Bach in de 18de eeuw een evidentie was. De zangers en instrumentalisten waren vertrouwd met de uitvoeringspraktijk van dat moment en de muzikale vertolking hoorde binnen een liturgische context. Die context viel weg in de loop der eeuwen. Een uitvoering is een op zichzelf staande, wereldse aangelegenheid geworden: l’art pour l’art, kunst omwille van de kunst. Met de Bach Academie trachten we terug een evenwicht te vinden met respect voor het oorspronkelijke plus een diepere, intensere belevingswaarde omdat bijvoorbeeld het publiek dicht bij de uitvoerders en solisten wordt gebracht voor wat de schikking in de kerk betreft.”

Beschik je over het gepaste materiaal qua stemmen en instrumenten voor de uitvoering van Bach’s werk?

Luc Ponet: “De Bach Academie gaat terug naar de oorspronkelijke bezetting en traditie: beperkt aantal koorzangers, zijnde vier zangers/concertisten plus vier koorzangers, aangevuld met vier strijkers plus continuo-groep, twee hobo’s (tevens oboe d’amore en oboe da caccia) en twee traverso’s. De viola da gamba speelt, net als de luit, één aria. Fagot en thorbe zijn facultatief ter versterking. Wij kunnen rekenen op uitmuntende en gespecialiseerde musici, geselecteerd omwille van hun gevestigde waarde of jeugdig talent. Kortom: we voeren uit met zes solisten, 14 koorzangers en orkest. Uitvoeringen met grote koren en uitgebreide orkesten zijn een 19de eeuws fenomeen, gericht op grote concertzalen.”

Wat is het dat deze muziek ons zo diep raakt, ook vandaag?

Luc Ponet: “Lijden en sterven zijn én universeel én van alle tijden én overstijgen elke levensbeschouwing. De intelligente manier waarop J.S. Bach dit deel uit het Johannesevangelie in een muzikaal oeuvre vertaalde is bijzonder. Hij raakt ons met muzikale retoriek. Hij personaliseert de tekst en hertaalt die in een treffende, tastbare muzikale ervaring waarbij vibraties effectief voelbaar worden.”

Is ons gehoor geëvolueerd?

Luc Ponet: “ Het gehoor van de 21ste eeuwse luisteraar is gecontamineerd, besmet, aangetast door permanente geluidsoverlast. Wie kent nog de stilte, gefluister, de puurheid van een akoestische uitvoering? Geluidsinstallaties alom maken ons gehoor bovendien lui. De Bach Academie focust op de oorspronkelijke toonhoogte, musiceert met minder druk op de (darm-)snaren en creëert daardoor verfijning en intimiteit. De kerk van Alden Biesen leent zich daar perfect voor. Het ‘anders’ klinken staat evenwel buiten kijf, maar daarom niet vernieuwend of modern. We zijn mensen van vandaag en ambiëren een eigentijdse beleving van historisch muzikaal erfgoed met de naturel van het oorspronkelijke door mensen van vandaag. Nood aan evenwicht tussen hart en rede, gevoel en verstand? Bach’s muziek is daarvoor de perfecte therapie.”

Vriendenkring van de Bach Academie Alden Biesen

Gezien de hechting die ontstaat tussen de Bach Academie en het publiek wordt vanaf dit jaar een mogelijkheid geboden om lid te worden van een ‘vriendenkring’. Mits een bijdrage (individueel of als organisatie/bedrijf) geniet de ‘vriend/vrienden’ van aantrekkelijke voorwaarden als toegang speciale events, professionele concertinleiding, zichtbaarheid/naambekendheid. Voor meer info zie, www.organum-aldenbiesen.be

Praktisch: Tickets kosten : 25 euro en zijn te reserveren via Info@organum-aldenbiesen.be of 0031- 0470-244242. Eventuele restkaarten zijn aan de kassa verkrijgbaar.  

Foto’s geleverd door Torena Publiciteit

 

Geef een reactie