Gisteren gingen de jongeren van Gastenhof het Hellingbos in voor hun jaarlijkse opruimactie. Dankzij hun inzet kan morgen, op Goede Vrijdag, weer een mooie rondgang worden gemaakt langs alle kruiswegstaties in een bos dat ontdaan is van zwerfafval.

Dank aan alle deelnemers van de kinder- jeugd, behandelgroepen van Koraal Regio Parkstad Gastenhof voor hun inzet. Dank ook aan de deelname van onze wijkagent en de voorzitter van Vereniging Vrienden van het Hellingbos voor het ondersteunen van deze actie.
Speciale dank voor friture de Markt in Simpelveld, voor het spontane belonen van de deelnemers door het aanbieden van een frietje.

Het was een geslaagde middag.
Medewerkers en jeugdigen van Koraal Parkstad Gastenhof, wensen u allen een vrolijk Pasen.

Foto Gemeente Simpelveld

Geef een reactie