Dit voorjaar zijn in Limburg 32.323 amfibieën tijdens de paddentrek veilig over drukke verkeerswegen gezet. Meer dan 200 vrijwilligers verdeeld over 19 groepen hielpen de amfibieën naar hun voortplantingsplaats. Dat blijkt uit het jaarverslag paddenoverzet 2019 van Stichting IKL.

Bij het stijgen van de temperatuur en een toename van de luchtvochtigheid ontwaken padden, kikkers en salamanders uit hun winterslaap die ze veelal diep weggestopt onder de grond, of tussen hout, stenen of snoeimateriaal hebben doorgebracht. Ze kruipen dan massaal in de schemer en duisternis naar het water om zich voort te planten en eieren af te zetten.

Schermen en emmers .Waar kikkers en padden massaal doodgereden worden, treffen plaatselijke bewoners en werkgroepen, vaak al jaren achtereen, specifieke maatregelen om de verkeerssterfte te reduceren. Dit kan variëren van het plaatsen van borden, het rapen en overzetten van padden tot het plaatsen van schermen en emmers. Door de schermen na te lopen en de amfibieën veilig over te zetten, kan de sterfte beperkt blijven. Daarnaast kunnen knelpunten opgeheven worden door de aanleg van tunnels of nieuwe voortplantingswateren.

Resultaten .Uit het overzicht blijk dat er in Limburg 32.323 amfibieën veilig zijn overgezet. In totaal ging het om 30.450 overgezette kikkers en padden. Daarnaast werden ook nog eens 1.231 salamanders overgezet. Bijzondere vondsten waren er ook bij. Zo zaten er een aantal vroedmeesterpadden, rugstreeppadden, heikikkers, kamsalamanders en vinpootsalamanders in de emmers. Onder het aantal overgezette amfibieën waren ook 642 die niet op naam gebracht zijn.

Limburgers voor hun natuur .Limburgers die in hun omgeving ook grote aantallen slachtoffers onder overstekende amfibieën zien en hier iets aan willen doen, kunnen contact opnemen met IKL.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie