Heerlen wil meedoen aan experiment hennepteelt

 

Heerlen gaat zich aanmelden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid om mee te doen aan het ‘experiment gesloten coffeeshopketen’. Dat heeft het college van B&W besloten.

De bedoeling van het experiment is coffeeshops cannabis te leveren in een ‘gesloten coffeeshopketen’. Hierdoor is er controle op de kwaliteit van de geleverde cannabis. Uit het experiment moet blijken wat de effecten zijn op de openbare orde, volksgezondheid en criminaliteit.

Gezondheid, veiligheid en aanpak criminaliteit. Gemeente Heerlen onderschrijft de doelstellingen van het experiment. Heerlen nam in 2014 samen met andere gemeenten het initiatief om de levering van cannabis aan de coffeeshops beter te regelen. Heerlen deed dit in het belang van de volksgezondheid van de cannabisgebruikers, verbetering van de veiligheid in de wijken en de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in verband met softdrugs. Het ministerie van Justitie en Veiligheid besluit uiteindelijk of Heerlen mee mag doen met het experiment.

Burgemeester Emile Roemer. “Heerlen heeft altijd uitgedragen voor regulering van de ‘achterdeur’ van coffeeshops te zijn. De stad heeft zich daar in het verleden actief voor ingezet. De gemeenteraad heeft na bekendmaking dat er een experiment komt ook uitgesproken voorstander te zijn van deelname aan zo’n experiment. Daarom is aanmelding nu voor ons een logische stap.”

Archieffoto Parkstad Actueel

 

Geef een reactie