Heerlen zoekt de samenwerking op met jou!  

 

De gemeente Heerlen wil haar inwoners meer betrekken bij het nemen van besluiten en het maken van beleid. Bijvoorbeeld bij zaken die bij jou in de buurt spelen. Want wie weet er precies wat er in jouw straat gebeurt? Juist: dat ben jij!

Betrokken bij Heerlen. We leven in een samenleving waar je via allerlei bronnen en kanalen op de hoogte kunt blijven over wat er speelt in Heerlen. Over de bouw of sloop van gebouwen, de aanleg van een parkje of het bedenken van een nieuwe straatnaam. Over dit soort zaken denk je na, heb je een mening die je misschien zelfs deelt via social media. En met jou heel veel Heerlenaren. Heerlenaren die hart hebben voor hun stad en meer betrokken willen worden bij dat wat er om hen heen gebeurt.

Burgers betrekken. De gemeente Heerlen onderhoudt contacten met bewoners en buurtorganisaties via onder meer de gebiedsregisseurs. Adriane Keulen, wethouder van onder andere buurtgericht werken, burgerbetrokkenheid en publieke dienstverlening: “Samenwerken blijft een uitdaging en kan altijd beter. De stad is nooit af en altijd in beweging.  Alleen samen kunnen we de stad mooier maken. Daarom willen we weten waarbij en hoe Heerlenaren willen samenwerken. Om daarachter te komen, trokken we onlangs de buurten in om met inwoners te praten over burgerbetrokkenheid.”

Van informatie tot overnemen. Burgerbetrokkenheid is breed. Het kan betekenen dat je over een onderwerp meer informatie wenst, graag wil meepraten of zelfs wil meebeslissen. Of – nog een stapje verder – dat je taken van de gemeente helemaal wilt overnemen. Een goed voorbeeld daarvan is het Rosarium in Aarveld dat volledig is bedacht en uitgevoerd door burgers.

Wat wil de Heerlenaar zoal?. De gemeente haalde veel waardevolle informatie op tijdens ontbijtsessies met inwoners, gesprekken met (buurt)organisaties en instellingen en drie openbare bijeenkomsten verspreid over de stad.  Zo bleek bijvoorbeeld dat de verschillende regelingen voor bewonersinitiatieven erg verwarrend. Ook willen mensen graag betrokken worden bij de inrichting van de openbare ruimte. Verder werd genoemd dat men bij grote projecten sneller en beter wil worden geïnformeerd. En als het gaat over onveiligheid in de wijken, dan zijn de inwoners de aangewezen persoon om daarover te adviseren. Belangrijk is ook om na bijvoorbeeld een inloopavond sneller een terugkoppeling te geven over de conclusies en het vervolg. Dat hebben we bij deze gesprekken alvast gedaan. Alle aanwezige deelnemers hebben een verslag ontvangen.

Hoe nu verder?. Met deze – en nog veel meer – informatie is de gemeente aan de slag. Sommige onderwerpen zijn direct opgepakt. Maar het kan ook zijn dat u er nog niet meteen iets van merkt. Want, zoals één van de betrokken Heerlenaren opmerkte tijdens een bijeenkomst: “Ik zie nu al hoe moeilijk het is voor mensen om compromissen te sluiten en zo tot een gedragen standpunt te komen. Hoe moeilijk is het wel niet voor de gemeente om beleid te maken dat voor iedereen aantrekkelijk is?” Wethouder Keulen: “Dat wordt zeker een flinke uitdaging, maar die gaan we graag aan. We moeten altijd ten dienste staan van onze inwoners. En dat betekent niet je het iedereen naar de zin kunt maken. Maar wel dat we streven naar een zorgvuldige afweging van belangen. En daar hebben we elkaar hard voor nodig.”

Nu al op de hoogte blijven?  Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief van gemeente Heerlen. U kunt daarbij aangeven over welke onderwerpen u op de hoogte wilt blijven.

Foto Gemeente Heerlen.

Geef een reactie