Leerlingen Brandenberg 100% geslaagd voor internationaal Goethecertificaat.

 

Sinds vele jaren neemt het Beroepscollege, locatie Brandenberg de internationaal bekende Goethe-examens af. Dit jaar hebben 44 leerlingen deelgenomen. Met grote trots kunnen wij mededelen dat alle leerlingen geslaagd zijn voor dit examen!

Wereldwijd worden de getuigschriften van het Goethe-Institut beschouwd als erkende taalcertificaten. Het Goethe-Institut is een organisatie die onder andere de instandhouding van het Duits tot doel heeft. Het Beroepscollege locatie Brandenberg biedt leerlingen, samen met de provincie Limburg, de kans zich op te geven voor het examen op niveau A1 en A2. Dit zijn de twee eerste certificaten, van in totaal zes, die behaald kunnen worden. Leerlingen moeten twee examens afleggen. Één schriftelijk examen en één mondeling examen. De docenten Duitse taal bereiden de leerlingen tijdens de lessen voor op dit examen.

Het certificaat helpt leerlingen nu al bij het vinden van een bijbaan en straks bij hun vervolgopleiding en in hun beroepsleven. Zij hebben een streepje voor, zeker in de regio parkstad. De certificaten blijven een leven lang geldig.

De uitreiking van het certificaat vindt plaats op dinsdag 4 juni om 14.00 uur in de aula van Brandenberg.

Beroepscollege, locatie Brandenberg: Dynamisch onderwijs in een prettige leeromgeving.  Locatie Brandenberg biedt alle leerwegen van het VMBO aan (TL+, kader en basis), inclusief LWOO. Onze leerlingen van de TL+ kunnen optimaal naar het mbo en naar de havo doorstromen. Voor de leerlingen van kader en basis wordt een goede basis gelegd voor een doorstroom naar het mbo.

Brandenberg steekt veel tijd en werk in de begeleiding van de leerlingen, van brugklassers tot en met examenkandidaten. We werken en leren steeds meer samen met bedrijven  en instellingen in de regio. Brandenberg realiseert een prettig leef- en werkklimaat. Leerlingen die extra hulp nodig hebben kunnen in veel gevallen die hulp op school krijgen.

Kijk voor meer informatie op: https://brandenberg.bcpl.nl

Foto locatie Brandenberg

 

Geef een reactie