In het Masterplan Zandgroeves, vastgesteld door de Raad in 2009, is een visie vastgelegd over de inrichting van het zandgroevegebied na beëindiging van de zandwinning. Stap voor stap komt het groevegebied beschikbaar voor de Heerlenaar. De bedrijven trekken zich langzaam terug na een lange periode van zandwinning. Met het project in de zandgroeve Beaujean maken we Heerlen aantrekkelijker als woongemeente.

 

Op vrijdag 17 mei ondertekenen wethouder Frank Simons van Heerlen en de heer Beaujean een samenwerkingsovereenkomst. U bent van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn op locatie aan de Heerenweg Oost. U kunt zich melden om uiterlijk 12.15 aan de noordelijke poort (zie blauwe cirkel op de bijgevoegde kaart). Vervolgens begeeft het gezelschap zich naar de met een rode stip aangeduide plek op het terrein.

Wat gaan we mogelijk maken?.De bouw van maximaal 25 vrijstaande woningen op ruime percelen in de groeve van Beaujean aan de Heerenweg Oost. Beaujean maakt het gehele gebied voor eigen rekening risico en bouw- en woonrijp. De gemeente schept de voorwaarden door het bestemmingsplan hierop aan te passen en we hebben afspraken gemaakt over de kwaliteit van de openbare ruimte. Alle kavels zijn in particulier opdrachtgeverschap uit te geven.

Wanneer starten we? Zodra er minimaal 2 kavels verkocht zijn en het bestemmingsplan onherroepelijk is vastgesteld. Er kunnen 25 kavels ontwikkeld worden, maar dat hoeft niet. De bedoeling is dat het plan ‘altijd’ af is. Afgesproken is dat gestart wordt bij een onherroepelijk bestemmingsplan en dat de openbare ruimte meteen in 1 keer wordt aangelegd.

Tekst en Foto Gemeente Heerlen

Geef een reactie