De dierencollectie van GaiaZOO is uitgebreid met maar liefst 400 grote flamingo’s. Het is de grootste groep flamingo’s die in een Europese dierentuin te bewonderen is. Alleen in Singapore en Dubai zijn groepen van deze omvang te bewonderen. Het nieuwe leefgebied van de flamingo’s betreft een enorme volière met een oppervlakte van 3.000m2 en bestaat uit een groen en gevarieerd, waterrijk gebied. Dit biedt deze kolonievogels alle ruimte om hun natuurlijke, soorteigen gedrag te vertonen en sluit daarmee aan bij de filosofie van GaiaZOO over het houden van dieren.

Nieuw leefgebied. Na maanden van bouwwerkzaamheden konden de 400 vogels op maandagmiddag 27 mei in alle rust voor het eerst hun nieuwe leefgebied verkennen. Typerend voor deze kolonievogels is het voortdurend op elkaar reageren bij zo’n spannende gebeurtenis. Steeds meer vogels durfden uiteindelijk een kijkje in de volière te nemen en na veel aarzelingen besloot uiteindelijk de groep als geheel het nieuwe verblijf in te wandelen om vervolgens gezamenlijk in allerijl richting een grote waterpartij te vliegen waar de rust al heel snel weer terug keerde. Dit beviel de vogels dusdanig goed dat ze ook niet meer terug wilden in hun binnenverblijf. In GaiaZOO hebben overigens de meeste dieren elk moment van de dag de vrije keuze om binnen of buiten te verblijven. Vanaf dinsdag 28 mei in de middag kan ook het publiek kennis maken met de grote flamingo’s.

De grote flamingo. Van de zes soorten binnen de flamingo’s is de grote flamingo – met een lichaamslengte van zo’n 150 cm – de grootste variant. Met zijn fraaie, wit-roze verenkleed met oranje accenten, zijn markante roze gehoekte snavel met een zwarte punt, zijn extreem lange nek én diep-roze poten, is de vogel een zeer elegante verschijning. Zijn oorspronkelijke leefgebied strekt zich uit van Afrika via Europa tot in Azië. De kolonie van 400 flamingo’s die zijn intrek in  GaiaZOO heeft genomen, is afkomstig uit een vogelpark in Duitsland, waar ze hun verblijf waren ontgroeid. De groep is in de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot een bijzondere, sociale groep met diverse kleurschakeringen en leeftijden, wat het geheel nóg indrukwekkender maakt.

Grote flamingo’s leven in grote groepen in ondiep water, vaak samen met andere vogelsoorten. Ook in GaiaZOO wordt de kolonie daarom aangevuld met markante soorten als koereigers, knobbeleenden, hamerkoppen en de luidruchtige hadada-ibissen. In het wild filteren flamingo’s met hun gekromde snavel algen en kleine kreeftachtigen uit het water, door met hun kop heen en weer te bewegen. De kleurstof in hun voedsel veroorzaakt de roze veerkleur.

Optimale beleving. De flamingo’s zijn in de Kerkraadse dierentuin te bewonderen vanuit  de SavannaLodge. Dit nieuwe horecapunt verrees in het hart van de GaiaZOO savanne en biedt ook uitzicht op Afrikaanse wilde honden, giraffen, struisvogels en springbokken. Iets verderop bevindt zich ook nog een shelter die zicht biedt op flamingo’s enerzijds en neushoorns en zebra’s anderzijds. Tot slot is ook wandelroute in dit deel van het park geheel vernieuwd en voor de jongste bezoekers zijn er speeltoestellen toegevoegd.

Aandacht voor de flamingo. GaiaZOO kiest haar diercollectie zorgvuldig. De Zuid-Limburgse dierentuin heeft veel diersoorten die in de vrije natuur met uitsterven worden bedreigd. Het aantal kleine flamingo´s neemt wereldwijd al jaren af. In één van de zes broedlocaties, het Zuid-Afrikaanse Kamfers Dam, voltrok zich begin 2019 een grote ramp. Door extreme hitte en droogte verlieten duizenden flamingo’s hun nest. Het gevolg: vele duizenden eieren en kuikens gingen dood. Deze ramp heeft grote impact gehad op de wereldwijde populatie kleine flamingo’s. Het aan GaiaZOO gelieerde Gaia Nature Fund steunt het Zuid-Afrikaanse flamingo project financieel. Met de komst van de grote flamingo’s wil GaiaZOO aandacht vragen voor de problematiek rondom de flamingo’s en de wereldwijde populatie steunen.

Foto´s en Tekst GaiaZOO

Geef een reactie