Inspectie: Brunssumse jeugdhulp voorbeeld voor Nederland

 

De Brunssumse jeugdhulp krijgt de beoordeling ‘goed’ door het Toezicht Sociaal Domein. De Inspectie is met name lovend over de ‘1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur’ aanpak, waarbij sprake is van een succesvolle afstemming binnen de uitvoering van de hulp tussen gemeente, zorgprofessionals en het gezin. De Brunssumse praktijk ziet de Inspectie daarom als een voorbeeld voor de rest van Nederland.

 

In het Toezicht Sociaal Domein werken vier rijksinspecties samen. Het Toezicht doet momenteel landelijk onderzoek naar het verloop van lokale hulpverlening na melding van huiselijk geweld. Zuid-Limburg is één van de zes regio’s waar dit onderzoek plaatsvindt. In Brunssum werden 7 meldingen van huiselijk geweld onderzocht. De Inspectie bekeek de aanpak van deze meldingen, om goede voorbeelden te vinden waar andere regio’s van kunnen leren.

Veiligheid. Meldingen van huiselijk geweld komen binnen bij Veilig Thuis. Veilig Thuis draagt (eventueel na onderzoek) deze meldingen over aan Team Jeugd van de gemeente Brunssum voor hulp en ondersteuning aan het betreffende gezin

De regie bij de hulpverlening ligt bij Team Jeugd, met name bij die meldingen waar sprake is van een meervoudige, complexe problematiek. De gemeente werkt hierbij samen met het betreffende gezin, met het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW) en, afhankelijk van de problematiek, met zorgaanbieders.

Het onderzoek van de Inspectie richtte zich op drie aspecten: het waarborgen van de veiligheid van kind en gezin, het bieden van passende hulp aan kind en gezin, en de evaluatie. De Inspectie sprak met medewerkers van de gemeente en CMWW, maar ook met zorgverleners, politie en cliënten.

Goed voorbeeld. De Inspectie oordeelt dat de gemeente Brunssum ‘goed’ scoort op het waarborgen van de veiligheid en het inzetten van passende hulp.

De gemeente, zo constateert de Inspectie, heeft geïnvesteerd in een passende en samenhangende aanpak van complexe en risicovolle zaken. Hierdoor vinden de verschillende zorgpartners elkaar snel en wordt er samen met het gezin gezocht naar een passende oplossing.

De inspectie noemt de Brunssumse uitvoering van de ‘1 Gezin 1 Plan 1 Regisseur’ aanpak dan ook een goed voorbeeld voor andere regio’s.

Investeringen. Wethouder Servie L’Espoir spreekt van een opsteker voor de mensen van Team Jeugd en de zorgpartners. “We hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in de organisatie en uitvoering van de lokale hulpverlening voor kind en gezin. Ik denk dan aan de gezamenlijke huisbezoeken door gemeente en CMWW. Of aan de inzet van een gedragswetenschapper binnen ons Team. De Inspectie oordeelt dat we met deze en andere elementen voorop lopen in Nederland en tot voorbeeld zijn. Dat is een mooi resultaat”.

De gemeente Brunssum gaat ook aan de slag met de aanbevelingen van de Inspectie, zegt de wethouder. “Dit mooie rapport is geen aanleiding om achterover te gaan leunen. Integendeel, we hebben nog veel te winnen. Denk aan de lange wachttijden bij volwassen-GGZ/hulpverlening. Denk aan het voorkomen van recidive. Dat zijn nu nog knelpunten en worden wat mij betreft speerpunten. Dat zeg ik vanuit onze verantwoordelijkheid en zorg voor de kwetsbare gezinnen in ons Brunssum”.

Foto Gemeente Brunssum

 

Geef een reactie