Gemeente heerlen heeft het tekort in de jaarrekening 2018 weten te beperken tot € 4,7 miljoen.  

 

Wethouder Frank Simons (OPH): “Dat is binnen de grenzen die we in het financiële herstelplan met onze toezichthouder en de raad hebben afgesproken. Goed nieuws, maar onze reserve is nog niet op peil. Dat betekent dat het herstel van de financiële gezondheid opnieuw bovenaan de prioriteitenlijst staat.”

 

Onze aanpak

We houden ons aan het herstelplan dat erop gericht is ons weerstandsvermogen weer op peil te brengen. Daarbij liggen we op koers. Voor 2019 is de opgave al bekend, dit jaar mag er geen tekort zijn bij de jaarrekening terwijl de tussentijdse rapportage in de Zomernota nu nog een tekort laat zien.

Tegelijkertijd  gaat Heerlen altijd tot de grenzen van de financiële mogelijkheden voor haar bewoners. Onze visie is dat gemeenschapsgeld maximaal ten goede moet komen aan de samenleving. Er wordt ondertussen dus hard door gewerkt aan de ingezette programma’s. En we zijn trots op de resultaten.

  • Onze moed bij de nieuwe financiering van de WMO wordt beloond. De verleende zorg sluit beter aan bij de behoefte van de Heerlenaar. We gaan dezelfde systematiek gebruiken in de jeugdzorg.
  • De aanpak van ons stadscentrum vordert gestaag. De sloop van het Schinkel en het oude Stadskantoor zijn na de zomer klaar, waarna begonnen kan worden met de bouw van het ontwerp van Mecanoo voor het nieuwe Stadskantoor. Het Maankwartier nadert voltooiing.
  • We zijn een eind op weg met onze visie op burgerbetrokkenheid.
  • We gaan alle thema’s rond duurzaamheid met elkaar verknopen in een programmaplan.
  • We hebben de basis gelegd voor vernieuwde economische samenwerking in Zuid-Limburg. Heerlen trekt het programma Onderwijs en Arbeidsmarkt. Met een nieuw re-integratie-instrument proberen we mensen die een zelfstandig beroep uitoefenen weer op de arbeidsmarkt te krijgen: Parttime ondernemen in de bijstand.
  • Het is ons gelukt om in Parkstadverband een Regiodeal binnen te halen waarmee wij met de verworven 40 miljoen rijksgeld verwachten 400 miljoen euro aan investeringen in de regio teweeg te brengen.

U kunt de stukken downloaden op de webpagina van de gemeente Heerlen: https://www.heerlen.nl/15842-jaarrekening-2018.html.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie