Limburgse werkgevers investeren in digitale vaardigheden personeel

 

 Op de Foto.‘Overhandiging Sociale Innovatie Monitor Limburg aan Gedeputeerden Hans Teunissen en Joost van den Akker door Jol Stoffers (Zuyd), Mark Hendriks (LWV) en Andries de Grip (UM, ROA).

 

Recordaantal werkgevers doet mee aan Sociale Innovatie Monitor Limburg 2019

 Limburgse werkgevers blijven investeren in de ontwikkeling van hun eigen medewerkers. De industrie blijft daarbij echter achter op de commerciële en niet-commerciële dienstverlening. Dit blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2019, het jaarlijkse onderzoek onder Limburgse werkgevers naar sociale innovatie. Aan het onderzoek, dat is uitgevoerd door het lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht in samenwerking met het sociaal-economisch kenniscentrum Neimed en de Limburgse Werkgevers Vereniging, nam een recordaantal van 211 Limburgse organisaties deel. De Monitor is op 11 juni overhandigd aan Joost van den Akker, gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur en Hans Teunissen, gedeputeerde Ruimte en Onderwijs.

 

Digitale vaardigheden. Limburgse werkgevers besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van hun personeel. Medewerkers krijgen daarbij goede mogelijkheden tot professionele groei door taakverrijking en autonomie met een bijpassende verantwoordelijkheid. Tussen de sectoren zijn er wel significante verschillen te zien in de ontwikkeling van digitale vaardigheden van medewerkers. Zo zijn de digitale vaardigheden beter ontwikkeld in de industrie en commerciële dienstverlening dan in de niet-commerciële dienstverlening. De industrie en commerciële dienstverlening verwachten echter ook dat er in de toekomst meer taken overgenomen gaan worden door technologie dan in de niet-commerciële dienstverlening.

Sectorale verschillen .
Opvallend blijkt uit de Sociale Innovatie Monitor dat het sociale innovatievermogen in de industrie achter blijft bij de commerciële en niet-commerciële dienstverlening en zelfs is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Voornamelijk op de strategische oriëntatie op sociale innovatie en het investeren in de kennisbasis van de organisatie laat de industrie een afname zien.


Gedeputeerde Hans Teunissen: “Zorgen dat elke Limburger, jong en oud, mee kan doen in de steeds verdere digitalisering van Limburg. ”

Gedeputeerde Joost van den Akker (Economie & Kennisinfrastructuur) en gedeputeerde Hans Teunissen (Ruimte & Onderwijs) kregen het eerste exemplaar van de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2019 uitgereikt. Zij wijzen op het belang van de digitalisering in Limburg. Joost van den Akker: “Technologie biedt grote kansen om leren en leven makkelijker te maken. Voorwaarde is dan wel dat iedereen in Limburg met slimme technologie om moet kunnen gaan. Dat vraagt van ons allemaal dat we ons leven lang blijven leren.” Hans Teunissen: “Om een aantrekkelijke regio te zijn en blijven, ook voor toekomstige generaties, moeten we in Limburg de vruchten plukken van nieuwe technologische mogelijkheden en goed en verstandig omgaan met de veranderingen als gevolg hiervan.”

Praktische invulling van sociale innovatie. In de Sociale Innovatie Monitor 2019 is extra aandacht besteed aan de praktische invulling van sociale innovatie en de betekenis die ondernemers en bestuurders hieraan geven. Hiertoe zijn interviews afgenomen met Limburgse ondernemers en bestuurders. Wim Heuts, algemeen directeur SATIJNplus Architecten uit Born wijst ons erop: “Als je kan doen waarin je excelleert en het overige samen met anderen kan organiseren, heb je een fantastische kans op succes.”

Afzonderlijke benchmarkrapporten. De resultaten van de organisaties die hebben deelgenomen aan de Monitor worden naar iedere organisatie afzonderlijk teruggekoppeld in een benchmarkrapport. Daarmee krijgen de organisaties inzicht in hun eigen sociale innovatievermogen ten opzichte van andere organisaties in hun sector en ten opzichte van het Limburgse gemiddelde. De benchmark toont op welke punten het sociale innovatievermogen van de eigen organisatie verbeterd kan worden. Het Lectoraat Employability en het ROA kunnen organisaties helpen deze verbetering te realiseren.

Over de Sociale Innovatie Monitor.
Het jaarlijkse onderzoek naar sociale innovatie in Limburg wordt uitgevoerd door het Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool en het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, in samenwerking met sociaal-economisch kenniscentrum Neimed en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV). Onder sociale innovatie wordt in de monitor verstaan: vernieuwingen in organisaties en nieuwe manieren van werken, die leiden tot het beter ontwikkelen en benutten van competenties van medewerkers om daarmee prestaties van de organisatie te verhogen. De Sociale Innovatie Monitor wil een impuls geven aan deze sociale innovaties in Limburg. Ga naar http://www.zuyd.nl/sociale-innovatie-monitor-2019 om de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2019 te downloaden.

 

Geef een reactie