Historische wandeling t.g.v. 400 jaar Heerlijkheid Schaesberg (1619 – 2019)

Schaesberg heeft het!

 400 jaar Heerlijkheid. Het jaar 2019 is een om meerdere redenen historisch interessant jaar voor Schaesberg. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Heerlijkheid Schaesberg ontstond. In 1619 werd het kleine gehucht Der Scheydt, zoals Schaesberg toen nog heette, onderdeel van de zelfstandige Heerlijkheid Schaesberg.

 

Om dit feit te herdenken zal er op zondag 23 juni 2019 een historische wandeling plaatsvinden vanuit de Petrus en Pauluskerk in Schaesberg naar Slot Schaesberg. Met deze wandeling gaan de deelnemers terug in een stukje geschiedenis van Schaesberg. Daarbij gaat het om de Heerlijkheid ‘Schaesberg’, de grafelijke familie ‘van Schaesberg’, de band tussen de Petrus en Paulus kerk en Kasteel Schaesberg.

Maar ook om een verhaal van de bekende Schaesbergse schrijver Frans Erens (1857–1935). In 1919 schreef hij een prachtig verhaal met de titel ‘de Boom’. In deze vertelling doet hij op literaire wijze verslag van het omkappen van een monumentale eik voor Slot Schaesberg. Deze eik overspande een eenvoudig wegkruis, dat niet veel later eveneens verdween.

Een historische. wandeling staan daarom de perioden 1600 – 1700 en 1850 – 1950 centraal. Bij vertrek uit de parochiezaal van de Petrus en Pauluskerk in de Hoofdstraat ontvangen de wandelaars een leuk vormgegeven boekje met historische feiten en de wandelroute. Onderweg staan op verschillende plaatsen vertellers in historische kledij, die een verhaal, legende of anekdote vertellen over de betreffende locatie.

Kinderen kunnen bij de vertellers een stempelkaart met namen van de vertellers laten afstempelen en ontvangen na afloop bij het inleveren van de volledig ingevulde kaart een originele oorkonde “Verkenner van de HEERLYCKheyt”. In een les en met behulp van een  lesbrief voor de groepen 7 van de Schaesbergse scholen gaan de leerlingen vooraf al aan de slag met het thema ‘Hoe Schaesberg aan zijn naam kwam?’

De wandeling volgt vanaf de Petrus en Paulus kerk in Schaesberg de voormalige route van de sacramentsprocessie die honderd jaar geleden eens per drie jaar de kerk, het kasteel, en de kapellen van Palemig en Leenhof aandeed. Het wegkruis onder de eik bij slot Schaesberg was daarin een van de rustplaatsen. De route voert voor een deel ook langs de grens van de toenmalige Heerlijkheid van graaf Johan Frederik van Schaesberg.

 Over een omgekapte eik en een verdwenen wegkruis .Op een mooi gelegen driehoekig grasveldje bij een kruispunt van wandel- en fietsroutes in de directe nabijheid van de slotlocatie wordt onder een eikenboom een nieuw wegkruis geplaatst. Het vervangt na lange tijd het verdwenen wegkruis uit het verhaal van Frans Erens. Bij dit wegkruis staat ook een leestafel met informatie over Frans Erens en zijn verhaal over de boom en het wegkruis. Op initiatief van de stichting HEERLYCKheyt Schaesberg werden wegkruis en leestafel ontworpen, gemaakt en geplaatst door de mannen van stichting Relim Metaal. Wegkruis en leestafel worden op 23 juni om 15.00 uur onthuld. Het wegkruis wordt dan ook ingezegend door oud bisschop Frans Wiertz.

 Restauratieproject slot Schaesberg. De wandelaars kunnen een wat langere stop maken op de locatie van Slot Schaesberg en er kennis nemen van het restauratieproject dat hier al sinds enkele jaren plaatsvindt. Ze kunnen binnenlopen en rondkijken op een deel van de locatie (en zelfs jonkheer Johan Frederik von Schaesberg en zijn echtgenote Ferdinanda von Wachtendonck hoogstpersoonlijk ontmoeten) of in het bezoekerscentrum waar ook horeca aanwezig is. Slot Schaesberg ontvangt de wandelaars graag in de nieuwe horecaruimte “Hoeve 1650”.

Sfeerverlichting op de Hoofdstraat.De wandelroute eindigt op de markt in Schaesberg waar een gezellig terras is ingericht. Op de markt vindt op 23 juni tevens het jaarlijks internationale Jeu de Boules toernooi plaats. Om 18:00 uur zal de trekking plaatsvinden van de winnende enveloppen van de enveloppenloterij die georganiseerd wordt door Ondernemersvereniging Schaesberg.

Er is € 1000,- aan prijzengeld in de vorm van waardebonnen. Deelname is eenvoudig. Vanaf 11 juni t/m 23 juni kunnen klanten voor een waarde van minimaal € 20 aan kassabonnen van de deelnemende winkeliers in een enveloppe doen, hun gegevens daarop vermelden en de enveloppe deponeren in een van de daarvoor bestemde bussen.

Als het donker wordt, kan ook de nieuwe sfeerverlichting bewonderd worden die aan diverse lantaarnpalen aan de Hoofdstraat bevestigd is. De verlichting (eveneens een project van Stichting Relim Metaal) is gekoppeld aan de straatverlichting en kan in elke willekeurige kleurcombinatie geschakeld worden. Tijdens speciale evenementen, zoals bijv. Pinkpop kunnen ook banners bevestigd worden aan de straatverlichting. De officiële ingebruikname van de verlichting zal rondom Pinkpop plaatsvinden.

Stichting HEERLYCKheyt Schaesberg met vertegenwoordigers uit Kerkbestuur (Twan Brouns), Omroep Landgraaf (Jack Lussenburg) en Ondernemersvereniging Schaesberg (Ronald van den Eijnden) stelt zich ten doel om ‘jaarlijks activiteiten te stimuleren, faciliteren en organiseren die bijdragen aan het vergroten van het historisch en cultureel besef en de gemeenschapszin van inwoners van de kern Schaesberg’ maar ook daarbuiten.

Concreet betekent dit dat we ons zoveel mogelijk samen met lokale organisaties en verenigingen en de inwoners van Schaesberg, willen gaan inzetten voor aansprekende activiteiten voor jong en oud waarin kennis óver en beleving ván de geschiedenis en cultuur van de kern Schaesberg centraal staan.

Namens de stichting HEERLYCKheyt Schaesberg

Twan Brouns, voorzitter

Jack Lussenburg, secretaris

Ronald van den Eijnden, penningmeester

Zie ook: www.heerlyckheytschaesberg.nl

Tekst en Foto’s HEERLYCKheyt Schaesberg

 

Geef een reactie