D’r Vóttekletsjer siert nieuwe straatbeeld Eygelshoven

Sinds zondag 16 juni wordt de rotonde Laurastraat/Kommerveldlaan in Eygelshoven opgefleurd door het vier meter hoge, kleurrijke kunstwerk D’r Vóttekletjser. Een mythisch figuur, half paard, half mens en een letterlijke uitwerking van het voor Eygelshoven historische begrip ‘Vóttekletsjere’. Het kunstwerk staat dan ook symbool voor de identiteit van de Eygelshovenaren.

Onder leiding van de werkgroep Rotonde, onderdeel van de grotere werkgroep Laurastraat, was er een gezellig en uitgebreid programma samengesteld rondom de onthulling.

Kers op de taart
Tijdens het programma werd stilgestaan bij de directe aanleiding voor het tot stand komen van het kunstwerk: de renovatie van de Laurastraat. Een uniek voorbeeld van burgerparticipatie waarbij bewoners en gemeente hebben laten zien hoe door samenwerking de leefomgeving succesvol kan worden aangepakt. De onthulling van D’r Vóttekletsjer markeert de afsluiting van alle werkzaamheden en vormt de kers op taart van dit bijzondere project.
Ook werd er aandacht besteed aan het traject dat aan de onthulling van het kunstwerk vooraf is gegaan; hoe gesprekken tussen de werkgroep,  bewoners en kunstenares Miriam Vleugels ervoor gezorgd hebben dat het kunstwerk breed gedragen wordt door de Eygelshovenaren. Bovendien was er natuurlijk volop muziek.

Feest
De langverwachte onthulling werd gedaan door wethouders Jo Schlangen (wijkwethouder Noord) en Tim Weijers (openbare ruimte). Daarnaast was ook gedeputeerde Koopmans aanwezig, die vanuit de provincie nauw betrokken is geweest bij de realisatie van het project Laurastraat.
Na het officiële gedeelte was het tijd voor gezelligheid samen met alle bewoners, verenigingen en sociale partners. Rond en nabij de rotonde vond een waar dorpsfeest plaats.

De Laurastraat is af
Beide wethouders kijken met tevredenheid terug op dit bijzondere moment. Wethouder Schlangen: “De werkgroep Rotonde heeft het afgelopen jaar ontzettend veel werk verzet en heeft deze dag ook werkelijk tot in de puntjes voorbereid. Het is ontzettend mooi hoe het kunstwerk de bewoners samenbrengt.”
“Dat bewonersparticipatie ook in de praktijk vorm heeft gekregen in de gemeente Kerkrade, is iets om ongelofelijk trots op te zijn”, aldus wethouder Weijers. “Onze complimenten gaan uit naar de inwoners die het initiatief hebben genomen. Wij als gemeente hebben een nieuwe, ondersteunende rol ingenomen. Een rol die steeds meer van ons verwacht wordt. In dit project hebben de gemeente en de inwoners, organisaties en verenigingen in de wijk als partners samengewerkt, vanuit wederzijds vertrouwen. De Laurastraat is prachtig geworden en dit wordt bekroond met een kunstwerk dat op initiatief van de inwoners is gerealiseerd en op onze steun heeft kunnen rekenen.”

Blik op de toekomst
Nu de Laurastraat af is, zit de taak van de werkgroep Laurastraat er op. De werkgroep gaat echter door als buurtcomité om ook in de toekomst activiteiten te organiseren en de saamhorigheid onder de bewoners verder te versterken.
Ook wordt er een blijvend karakter gegeven aan D’r Vóttekletsjer. Rondom het kunstwerk is namelijk een speciaal lesprogramma ontwikkeld over Eygelshoven en de Eygelshovense identiteit dat aan basisschoolleerlingen zal worden aangeboden.

Foto Gemeente Kerkrade

Geef een reactie