AUTI-TREFF bij Wijksteunpunt Heerlerbaan

AUTI-TREFF is een ontmoetingsplek voor ouders en/of naasten van mensen met autisme, mensen met autisme zelf en voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel betrokken voelt bij mensen met autisme.

 

AUTI-TREFF wordt georganiseerd door ouders voor ouders. Ouders bepalen zelf wat in de bijeenkomsten besproken wordt. Naast inloopavonden voor ontmoeting en wederzijdse ondersteuning zijn er bij AUTI-TREFF diverse activiteiten en thema-avonden met als doel het verbeteren van de positie van mensen met autisme specifiek in onze regio Zuid-Limburg. Thema’s hebben o.m. betrekking op het verbeteren van gemeentelijke beleid (Wmo, Jeugdwet, PGB), (beschermd) wonen, onderwijs, werk en/of uitkering (Wajong), (toegang tot) hulpverlening.

 AUTI-TREFF vindt elke derde donderdagavond van de maand plaats van 19.30u tot (uiterlijk) 21.30u in het Wijksteunpunt Heerlerbaan, Peter Schunckstraat 340A 6418 XL Heerlen. (Lage gebouw voor flats). Voor contact/info: autitreff@gmail.com / Tel: 045 5427742 / Facebook: Auti-Treff

AUTI-TREFF avonden op 20 juni en 18 juli: lotgenotencontact voor vragen en  uitwisselen ervaringen met andere ouders/naasten van mensen met autisme.

AUTI-TREFF heeft zich ontwikkeld tot een bijeenkomst waarbij iedereen die zich betrokken voelt bij autisme elkaar kan ontmoeten en informeren. Dit zijn overwegend ouders of andere naasten maar ook dikwijls dienstverleners, beleidsmakers, zorgverleners die van belang kunnen zijn voor mensen met autisme. Deze opzet voldoet aan een behoefte.

Wij merken echter dat er ook behoefte is aan meer specifiek lotgenotencontact voor ouders/naasten. Om die reden aparte avonden waarbij alleen ouders en/of directe naasten welkom zijn. Dat kunnen ook ouders zijn die, net als hun kind, ook ASS blijken te hebben. Mensen met autisme die geen moeite (meer) hebben met de rol van ouders en/of zich goed in hun positie kunnen verplaatsen zijn uiteraard ook van harte welkom.

Geef een reactie