Volgende week worden hoge temperaturen gemeld van wel meer dan 35 graden. Het huis aan huis inzamelen van afval gaat dan uiteraard gewoon door. Wel nemen we een aantal maatregelen om de chauffeurs en beladers zoveel mogelijk tijdens hun werk te ontzien.  

Ander tijdstip
Hierdoor kan het zijn dat de inzamelwagen volgende week op een andere tijd door uw straat rijdt dan u gewend bent. Zet uw afval daarom op tijd buiten. Voor de containers van GFT- en restafval en voor papierafval betekent dat uiterlijk om 07.00 uur en voor PMD-verpakkingen en de BEST-tas betekent dat uiterlijk om 8.00 uur. Het kan ook gebeuren dat de inzameling later dan u gewend bent plaatsvindt. Laat de container daarom overdag wat langer buiten staan.

Water en korte broeken
We zetten de hele week extra wagens in. Daarnaast wordt de chauffeurs en beladers gevraagd om rustiger aan te doen, wat vaker een korte pauze in de schaduw in te lassen en meer te drinken. Flesjes water en isotone drankjes worden uitgedeeld. Alle medewerkers die buiten werken ontvangen informatie over het voorkomen van een zonnesteek. Zo wordt bijvoorbeeld het dragen van een hoofddeksel en luchtige kleding (korte broek) geadviseerd.

Foto RD4

Geef een reactie