Pilot Praktijkondersteuners huisartsen is een succes

Eén jaar geleden is de gemeente Kerkrade samen met zeven van de twaalf Kerkraadse huisartsenpraktijken gestart met de tweejarige pilot ‘Praktijkondersteuners huisartsen GGZ Kind en Jeugd’ (POH Jeugd). Deze werkwijze bevordert de zorgkwaliteit en vermindert de kosten voor jeugdhulp, iets wat de gemeente Kerkrade van harte ondersteunt. Op basis van de positieve uitkomsten van de evaluatie van het eerste jaar, heeft de gemeente daarom besloten de pilot in 2019 voort te zetten.
Meerwaarde
“De uitkomsten van het eerste jaar tonen een positief beeld. De inzet van POH’s Jeugd bij huisartsenpraktijken in Kerkrade is een succes”, concludeert wethouder Jo Schlangen. “Kinderen en jongeren worden snel en in hun vertrouwde omgeving geholpen”.
De meerwaarde van de POH Jeugd zit hem met name in de specifieke kennis over kind- en jeugdontwikkeling, het zicht op ondersteuningsmogelijkheden in de omgeving én de tijd om in kaart te brengen wat er speelt. Op deze wijze krijgt elke jongere de zorg die hij of zij nodig heeft en verdient. In 2018 zagen de vier POH’s Jeugd in totaal 127 cliënten, waarvan zij maar liefst 58% in de praktijk hebben kunnen helpen. Doordat hiermee voor een aantal cliënten een doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp niet noodzakelijk was, levert de werkwijze naast een inhoudelijk ook een financieel voordeel op.

Vervolg
De ambities voor 2019 zijn: uitbreiding naar alle huisartsenpraktijken in Kerkrade én versterking van de samenwerking tussen de POH’s Jeugd en de bij jeugdhulp betrokken partijen. Inmiddels hebben al drie nieuwe huisartsenpraktijken zich aangesloten. Eind 2019 wordt de pilot opnieuw geëvalueerd en besluit de gemeente Kerkrade of de werkwijze structureel wordt voortgezet.

De POH Jeugd is een gedragswetenschapper, meestal een orthopedagoog of GZ-psycholoog, die in de huisartsenpraktijk ondersteuning biedt aan kinderen en jongeren met (psycho)sociale klachten. Jongeren en ouders kunnen met allerlei vragen bij deze persoon terecht.
Deelnemende huisartsenpraktijken zijn: Medisch Centrum West Kerkrade, Gezondheidscentrum Terwinselen, Gezondheidscentrum Eygelshoven, Medisch Centrum De Linde, praktijk Passage van Medisch Centrum Wijngracht en praktijk Dijcks van Medisch Centrum Bleijerheide. Onlangs zijn ook praktijk Schiffers van Medisch Centrum Wijngracht en Medisch Centrum Kruisstraat aangesloten bij de pilot.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie