Gemeente Vaals heeft tijdens het internationale Cittaslow-congres in Italië een onderscheiding gekregen voor de Ruilwinkel Vaals.

 De gemeente kreeg deze prijs in de categorie ‘sociale cohesie’.

De Ruilwinkel is een initiatief dat is ontstaan vanuit de gezamenlijke armoedeaanpak ‘Kansen voor alle kinderen’, een samenwerking tussen de gemeente Vaals, Universiteit Maastricht, GGD Zuid Limburg en Academische Werkplaats Publieke Gezondheid. Het doel van de Ruilwinkel Vaals is de sociale ongelijkheid te verminderen en achtergestelde gezinnen te ondersteunen. Het project werkt in het bijzonder aan structurele en duurzame verbetering van de gezondheid en het welzijn van kansarme gezinnen.

In de Ruilwinkel wordt met 35 tot 40 vrijwilligers (vaak afkomstig uit een kwetsbare doelgroep) gewerkt aan het ruilen van spullen en diensten om de zelfstandigheid en participatie van vrijwilligers en bezoekers te vergroten. Met name doordat de Ruilwinkel een ontmoetingsplaats biedt voor iedereen, draagt het bij aan de sociale cohesie in de gemeente. In een jaar tijd heeft de Ruilwinkel 1100 leden en zijn er 20.000 spullen binnengebracht, geruild of gedoneerd.

Burgemeester Van Loo ontving de oorkonde uit handen van Stefano Pisani (president Cittaslow International) en Pier Giorgio Olivetti (secretaris-generaal Cittaslow International).

Foto Gemeente Vaals

Geef een reactie