Subsidieregeling voor het afkoppelen van hemelwater van verhard oppervlak

 

Door het veranderende klimaat komt extreme neerslag steeds vaker voor, maar ook de hitte en droogte neemt toe. De impact op de omgeving hiervan is duidelijk merkbaar. We zien bij extreme neerslag veel water op straat en soms zorgt dit ook voor wateroverlast in woningen. Door de grote hoeveelheden verhard oppervlak, waaronder bijvoorbeeld beklinkerde tuinen, stroomt veel water af naar het riool. Bij extreme neerslag kan het riool deze hoeveelheden niet verwerken. Om het riool te ontlasten en zo wateroverlast te beperken, stelde de gemeenteraad van Gulpen-Wittem op december 2018 de stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater vast.

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater
Met deze stimuleringsregeling wil de gemeente particulieren, bedrijven, stichtingen en corporaties stimuleren om (schone) verharde oppervlakken af te koppelen. Het regenwater wat nu rondom uw huis valt, komt meestal terecht in ons riool. De voordelen van afkoppelen zijn dat de wateroverlast minder wordt (niet alleen bij u maar ook elders in de buurt). U levert een bijdrage aan het tegen gaan van de verdroging. De oppervlaktewaterkwaliteit verbetert, doordat minder rioolwater overstort op oppervlaktewater en er minder schoon water gezuiverd wordt in zuiveringsinstallatie.

Wat is afkoppelen?
Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Dit doet u door de verharde oppervlakken van uw perceel niet meer af te voeren naar het riool, maar door het regenwater vast te houden op uw eigen terrein. Denk hierbij aan uw oprit, het dak van uw woning of garage of een betegeld terras. Vaak kan met eenvoudige ingrepen hemelwater op eigen terrein worden hergebruikt of in de bodem worden geïnfiltreerd. Zo wordt de riolering minder belast en is er meer capaciteit in het riool beschikbaar om bij hevige neerslag wateroverlast te voorkomen.

Op = op
Wilt u gebruikmaken van deze subsidieregeling? Wees er dan op tijd bij. De regeling loopt tot uiterlijk 31 december 2021. Hierbij geldt: op = op! Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Als de subsidiepot leeg is, stopt de regeling.

Meer informatie
Meer informatie en het formulier voor het aanvragen van subsidie treft u aan op de gemeentelijke website www.gulpen-wittem.nl > zoek op ‘diverse subsidies’. Bij vragen kunt u bellen met ons Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043. E-mail: info@gulpen-wittem.nl.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie