Topzangeres Claudia Ansel ook op 5e Lente Festijn

Heksenberg/Pronsebroek weer present Positieve ontwikkelingen bij Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek
Zoals inmiddels bekend zijnde zal Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek ook in 2020 weer een Lente Festijn houden en wel op zaterdag 20 juni a.s. en natuurlijk in Gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg. Deze editie wordt omringd door een jubileumtintje omdat het dan voor de 5e keer is dat het Lente Festijn wordt gehouden. Dit betekend dan dat er dan sprake is van een 1e Lustrum status. Uiteraard speelt Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek hier dan ook nadrukkelijk op in en wil men er een apart cachet aan geven.
Gesterkt door het overweldigend succes van het op 22 juni jl. gehouden 4e Lente Festijn wil de Stichting dit succes minimaal continueren en indien mogelijk nog naar een hoger niveau tillen, zeker als het gaat om het senioren evenement in de middaguren, dit in het kader van de sociale cohesie. De Stichting was en is ook voor 2020 de mening toegedaan dat de ouderen/senioren in onze samenleving, zoals het zo mooi heet, niet achter de geraniums moeten blijven zitten. De geranium staat immers symbool voor ontmoeting, vriendschap en burgerlijkheid. De uitdrukking ‘achter de geraniums zitten’, geeft de plant immers een negatieve klank mee van inactief en nutteloos. Deze situatie wil Stichting Wijkraad dan ook voorkomen, vandaar haar inzet voor de oudere medemens. Maar voor alle duidelijkheid: ook de kinderen hebben grote aandacht van de Stichting.
Met betrekking tot het Lente Festijn 2020 is, door de pr-afdeling van de Stichting Wijkraad, inmiddels de eerste stap hiertoe al gezet en is in dit vroege stadium al de eerste optredende artiest/zangeres “gestrikt” en bevestigd gekregen. Het is niet zomaar een zangeres, sterker nog, het is een topzangeres die haar zangkwaliteiten al jarenlang in binnen/buitenland heeft bewezen. Haar naam: Claudia Ansel. Haar stemmingsvolle inbreng heeft op 22 juni jl. overduidelijk bijgedragen aan het welslagen van genoemd Lente Festijn. Het is dan ook geen wonder dat alle aanwezigen lieten blijken om haar ook in 2020 te laten optreden, wat nu dan ook gaat gebeuren. Overigens heeft Claudia Ansel een goede band met het Lente Festijn, want in 2020 is het al voor de derde keer in successie dat zij hier zal optreden. In tegenstelling tot voorgaande jaren is besloten om in 2020 in de avonduren geen activiteit, c.q. dansavond, te houden.
Maar buiten het Lente Festijn zijn er positieve ontwikkelingen bij genoemde Stichting Wijkraad te melden. Afgelopen woensdag 17 juli werd in Wijkcentrum Heksenberg/Pronsebroek namelijk door het bestuur op ongedwongen wijze de evaluatie gehouden van het prima verlopen Lente Festijn 2019. Hierbij ook aanwezig alle vrijwilligers die op geweldige wijze hun medewerking hadden gegeven. In woord en gebaar waren zij al tijdens het Lente Festijn in het bekende zonnetje gezet. Voor bestuur Stichting Wijkraad werd deze evaluatie aangegrepen om de 11 vrijwilligers, t.w. Jan/Bertien Larue, Hans/Thea Wunderink, Lydia Westen, Karel/Mario Bost, Miriam Bleimuth-Meuleners, Kleis/Truus Adema en Hettie Steijaert, zonder verplichting etc. langer aan zich te binden en zodoende, niet alleen tijdens het Lente Festijn, deelgenoot te maken van de Stichting. Iedereen stemde toe en vonden het ook een goed plan. Onder visie van het bestuurlijke driemanschap Callie Steijaert, Frans Westen en Edie Bleimuth zullen zij samen, weliswaar als vrijwilliger, officieel deel uit maken van Stichting Wijkraad. Dus is er duidelijk sprake van een positieve personele ontwikkeling in het belang van Heksenberg/Pronsebroek.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie