Sportvisserij Limburg adviseert sportvissers in deze periode van extreme warmte niet te gaan vissen.

Vissen in nood door warmte

Sportvisserij Limburg adviseert sportvissers in deze periode van extreme warmte niet te gaan vissen. Door de hoge temperaturen zijn de vissen erg kwetsbaar. Mocht je wel willen gaan vissen denk dan aan de welzijn van de vis. Houd de vis goed nat, dril ze niet te lang en zet ze meteen terug.

Door de aanhoudende droogte beginnen wateren droog te vallen. Dit kan een gigantische impact op de visstand hebben. Vissen en andere in het water levende dieren gaan dan allemaal dood, tenzij er maatregelen worden getroffen. Daarnaast brengt dit warme weer ook andere risico’s met zich mee. Zo neemt de kans op botulisme, blauwalg en lage zuurstofgehalten toe. Deze zaken kunnen allemaal funest zijn voor de aanwezige vissen, met vissterfte tot gevolgd. Hieronder staan deze mogelijke problemen beschreven en staat uitgelegd wat jij hier als sportvisser in kan betekenen.

Droogte .Er zijn al diverse Limburgse beken drooggevallen met vissterfte tot gevolg. Ook is het redden van vissen al enkele keren noodzakelijk geweest. Zo is bijvoorbeeld een deel van de Panheelderbeek drooggevallen. Het waterschap en lokale sportvissers hebben de vissen uit het water gered, voordat de waterloop droogviel. Als de droogte aanhoudt, dan kunnen dergelijke acties op veel meer beken noodzakelijk zijn. 

Zuurstofgebrek .Door de hoge watertemperaturen kan er minder zuurstof worden opgelost in het oppervlaktewater. Dit terwijl vissen bij hogere watertemperaturen een grotere zuurstofbehoefte hebben dan bij lagere temperaturen. Een verlaging van het zuurstofgehalte in samenhang met hogere watertemperaturen leidt dan ook sneller tot problemen. Zuurstofproblemen komen met name voor in wateren met een dikke organische sliblaag. Dit omdat de rottingsprocessen in de bodem extra zuurstof onttrekken aan het water. Wanneer zuurstofgebrek optreedt kan je vissen zien happen naar lucht en zwemmen ze veel aan het oppervlakte.

Foto Joey Jansen

Sportvisserij Nederland heeft infobladen waarin beschreven staat wat je kunt doen in het geval van lage zuurstofgehalten, klik hier voor meer informatie. 
Botulisme is een vergiftiging door het vergif botulinetoxine. De bacterie Clostridium botulinum veroorzaakt botulisme. De bacterie wordt via kadavers overgedragen op levende dieren. De bacterie is met name schadelijk voor vissen en vogels. Er zijn verschillende soorten botulisme waarvan de meeste niet schadelijk zijn voor de mens. Als er kadavers van vissen en vogels in het water blijven liggen vormen deze een besmettingsbron voor nog levende vissen en vogels.

Blauwalg .In deze warme periode kan men ook zien dat er op diverse wateren een explosieve groei is aan blauwalg. Deze bacterie kleurt het water vaak groenig en kan giftig zijn. Niet alle soorten blauwalgen zijn giftig. Blauwalg kan vissterfte en stankoverlast veroorzaken. Wanneer men in water zwemt met veel blauwalg kan men ziek worden.

Sportvisserij Limburg verzoekt sportvissers om bedachtzaam te zijn op bovenstaande zaken. Mocht je een van bovenstaande zaken waarnemen of een vermoeden hebben van, neem dan gelijk contact op met het meldpunt water:

(0800) 03 41

Het Meldpunt is voor heel Limburg en diverse waterbeheerders zijn hierbij aangesloten. Het nummer is 24/7 bereikbaar. De melding wordt gelijk doorgestuurd naar de verantwoordelijke waterbeheerder zodat er maatregelen getroffen kunnen worden. Daarnaast is het aan te raden de lokale hengelsportvereniging en Sportvisserij Limburg in te lichten. De vereniging kan dan met vrijwilligers de waterbeheerder helpen met bijvoorbeeld de vissen te redden. Een goed voorbeeld hiervan is een reddingsactie die HSV Leudal heeft uitgevoerd. Lees meer op: http://hsvleudal.nl/vissen-in-problemen-warme-weer/ 

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie