Looptijdverlenging atoomreactors Doel 1 en 2 in strijd met Europees recht

 

 

België heeft met de verlenging van de looptijd tot 2025 van de atoomreactors Doel en Doel 2 tegen Europees recht verstoten. België had dit niet mogen doen zonder voorafgaande nieuwe milieueffect onderzoeken. Dat oordeel heeft het Europese gerechtshof vandaag geveld in een rechtszaak die was aangespannen door milieuorganisaties. Onduidelijk is vooralsnog of de atoomreactoren nu meteen uitgeschakeld moeten worden of dat ze in gebruik mogen blijven tot de uitkomsten van nieuwe intensieve milieuonderzoeken gereed zijn.

België is voor de energievoorziening sterk afhankelijk van atoomenergie. Het buurland heeft in totaal zeven kernreactoren op twee standplaatsen Doel bij Antwerpen, op circa 120 km van Parkstad – en Tihange nabij Luik, op circa 70 km van Parkstad.

Foto Vereniging Stop Tihange Nederland

 

Geef een reactie