Op dinsdag 13 augustus jl. gaven de bestuurders van gemeente Brunssum, Wonen-Zuid en IBA Parkstad, samen met omwonenden, het symbolische startschot voor de afbraak van de 96 portieketagewoningen aan het Treebeekplein in Brunssum-West[1]. Geen traditionele sloop, maar een zorgvuldige afbraak, waarbij herbruikbare materialen worden benut voor de vervangende nieuwbouw en de herinrichting van het nieuwe Treebeekplein. Ook bewoners van Brunssum kunnen het beschikbare materiaal aanschaffen via een speciale website en op kijk- (en afhaal)dagen.

 

De bouwsector staat de komende jaren voor een enorme transitie. Het doel is om volledig circulair te gaan bouwen. Het principe is eenvoudig. Zodra bekend is dat een pand gesloopt wordt, zorg dan dat -voorafgaand aan de daadwerkelijk sloop- materialen die hergebruikt kunnen worden in kaart gebracht worden en beschikbaar komen voor bouwers en particulieren. Zo kan het afval tot een minimum worden beperkt en profiteren milieu én portemonnee.

Voorloper. Ook al is het principe eenvoudig, het wordt nog niet op grote schaal toegepast. Circulair Treebeek is dus één van de voorlopers. De materialen uit de 96 portieketagewoningen worden van 13 augustus t/m 26 augustus op www.materialenmarktplaats.nl van

Re Use Materials geplaatst en te koop aangeboden. Het is een openbaar portaal, dat te vergelijken is met webshops als marktplaats.nl, waarbij vraag en aanbod samenkomen.

Treebeek is in beweging. Op alle fronten is er beweging te zien in Treebeek. In de afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd door Wonen Zuid en gemeente Brunssum. Directeur Marc Schroten van Wonen Zuid: “De nieuwbouwwoningen, de grondige aanpak van de woningen in het beschermd stads- en dorpsgezicht, de nieuwe school, het nieuwe winkelcentrum. Het zijn belangrijke investeringen in Treebeek. De volledige herinrichting van het Treebeekplein is een enorme verbetering van de woonomgeving voor onze bewoners. De afbraak van de portieketagewoningen maakt de weg vrij voor passende, energieneutrale woningen in onze nieuwbouw én de aanleg van het vernieuwde Treebeekplein”.

Gezonde en duurzame wijk. Maar ook maatschappelijk gezien is Treebeek in beweging. Hugo Janssen, wijkwethouder voor Treebeek: “Samen met Wonen Zuid en IBA Parkstad hebben we bij onze bewoners ‘opgehaald’ wat zij belangrijk vinden. Daarbij is bijvoorbeeld gekeken naar mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, om te bewegen in de directe omgeving en om kinderen te leren waar gezond voedsel vandaan komt. Circulair bouwen is een logische stap in het proces om van Treebeek een mooie, gezonde, sociaal sterke en duurzame wijk te maken”.

Dat kan ook gedeputeerde Andy Dritty beamen: “Treebeek is een goed voorbeeld van hoe een oude stadswijk een nieuwe en duurzame toekomst krijgt met het Treebeekplein als centrale groene hart. In dit project wordt het historisch woningbestand op innovatieve wijze vernieuwd met hergebruik van materialen. Op het gebied van circulair bouwen is (IBA) Parkstad koploper!”.

Koppeling met IBA project Superlocal. Binnen Parkstad zijn er meerdere IBA-projecten waarbij circulariteit als ontwerpprincipe wordt toegepast. Zo ook bij één van de 15 sleutelprojecten van IBA Parkstad; Superlocal in Kerkrade. Mathea Severeijns, algemeen directeur van IBA Parkstad geeft aan dat het belangrijk is om de opgedane kennis en ervaring te delen: “De projectorganisaties van Treebeek en Superlocal zijn samen gaan zitten en hebben de mogelijkheden en de mogelijke knelpunten besproken om circulaire materialen te hergebruiken. Samenwerking is cruciaal! We hebben in onze regio de unieke kans om als circulaire proeftuin te functioneren. Dat vereist dat gemeenten, corporaties, aannemers en slopers gezamenlijk deze uitdaging oppakken”.

Meer weten? Ga naar www.iba-parkstad.nl !

[1] Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onder het Urban Innovative Actions Initiatief en de Provincie Limburg.

Foto Gemeente Brunssum

Geef een reactie