Het Filmhuis is druk met de voorbereidingen om naar de Royal te verhuizen,

Het is zover! Het Filmhuis is druk met de voorbereidingen om naar de Royal te verhuizen, al wordt de komende weken pas duidelijk of 1 oktober een haalbare datum is.

De film De Oost/The East wordt eind september in de Royal opgenomen en daarmee hangt samen of alle voorzieningen kunnen worden getroffen om reeds op 1 oktober te gaan draaien.

Afstemming hierover vindt nog plaats. Het streven is die datum aan te houden.

Dit betekent dat we de laatste week van september geen voorstellingen meer hebben in de vertrouwde filmzaal in Schunck*. Apparatuur moet verhuisd en nieuwe apparatuur geïnstalleerd worden. Het Royal-complex, dat vijf jaar heeft leeggestaan, zal opnieuw voor gebruik geschikt gemaakt worden. Niet alleen worden de verwarming en toiletten gerepareerd, er moet ook asbest worden verwijderd.

De gemeente zal ons hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat we de planning voor oktober ter hand kunnen nemen. We houden u op de hoogte (kijk op onze website).

Vanaf 1 oktober zullen de bespelers (zijnde CineSud, Dutch Mountain Filmfestival, Limburg Filmoffice en het Filmhuis) voor de komende twee jaar samen de programmering aanpakken en in de grote zaal met nieuwe apparatuur (projectie en geluid) de films vertonen. Ook zullen andere activiteiten plaatsvinden, zoals lezingen, filmcursussen en festivals (DMFF start dinsdag 29 oktober en duurt tot zondag 3 november). Alles staat in het teken van Beeld, Geluid en Presentaties.

Voor het filmhuis is er goede vooruitzicht dat de beide theatertjes Maxim en Rivoli worden afgebroken om plaats te maken voor een nieuw filmtheater en dan zullen we de grote zaal blijven gebruiken voor premières en bijzondere voorstellingen.

Vanaf september kan FDS met de andere partijen uit de stichting wel al haar kantoor gaan inrichten. Cinesud zal ook haar intrek in de Royal gaan nemen.

Binnenkort hopen we onze trouwe bezoekers en vele anderen die ons nog niet kennen, in dit markante filmtheater te vergasten op bijzondere films.

In verband met het bovenstaande hebben we op ma 23 september de laatste voorstelling in de filmzaal bij Schunck.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie