Directiewisseling bij Filmhuis De Spiegel

 

Per 1 september treedt Ton Ancion aan als interim-directeur bij Filmhuis De Spiegel in Heerlen. Hij is de opvolger van Rinus van Dijk die met pensioen gaat. De heer Ancion heeft in diverse functies gewerkt bij DSM en was wethouder in de gemeente Landgraaf. Zijn opdracht is de verdere professionalisering en verhuizing van het filmhuis in goede banen leiden.

 

Eind september verhuist Filmhuis De Spiegel van de vijfde verdieping (auditorium) in Schunck naar de Royal om partner te worden van een nieuw ‘centrum voor beeld, geluid en presentatie’ (werktitel). De overige partners zijn CineSud, stichting Moving Mountains (Dutch Mountain Film Festival) en Limburg Film Commission. Het streven is om in november de eerste filmvoorstelling te laten plaatsvinden. In de tussentijd wordt de Royal speelklaar gemaakt. De gemeente Heerlen neemt hierin het voortouw.

Het bestuur van Filmhuis De Spiegel is bijzonder verheugd over deze ontwikkelingen. De organisatie is al jaren doende om op een aansprekende locatie in de regio Parkstad een volwaardig filmhuis te realiseren. Met de verhuizing naar de Royal wordt een eerste, grote stap gezet. Het voornemen van de gemeente Heerlen is om op de plek waar nu nog de leegstaande bioscopen Maxim en Rivoli staan, twee nieuwe zalen te laten bouwen die verbonden worden met de Royal. Ook komt er plek voor volwaardige horeca.

De directiewisseling bij Filmhuis De Spiegel maakt onderdeel uit van deze transformatie. De organisatie denkt hiermee een fundament te leggen voor een volwaardig filmhuis voor Parkstad. Behalve de nieuwe locatie zijn programmering en marketing punten van aandacht de komende jaren. Onveranderd blijft de passie voor film bij de vele vrijwilligers en bezoekers zonder wie het filmhuis geen bestaansrecht zou hebben. De laatste voorstelling in Schunck is op maandagavond 23 september.

Het bestuur van Filmhuis De Spiegel spreekt zijn dank en waardering uit voor het vele werk dat Rinus van Dijk de afgelopen 10 jaar heeft verricht.

Foto Filmhuis De Spiegel

Geef een reactie