In 2018 diende Bodemzorg Limburg plannen in bij de gemeente om op het voormalige stortterrein in Abdissenbosch, het Kreupelbusch, een zonnepark te realiseren van ongeveer 30.000 zonnepanelen. De plannen voor het ‘Zonnepark Abdissenbosch’ zijn ondertussen vergevorderd.

Voor het project is een meedenkgroep gevormd door omwonenden, die zoals de naam zegt, meedenkt en adviezen geeft aan Bodemzorg Limburg en gemeente. Deze samenwerking verloopt goed. In juli brachten leden van de meedenkgroep een bezoek aan het Kreupelbusch. Het behoud van de natuurwaarde van het gebied is een van de speerpunten. Samen met een medewerker van het IKL werd het natuurplan nog eens van alle kanten bekeken. Het plan verbetert zelfs de natuurwaarde van het gebied. Daar zijn wij allemaal; de meedenkgroep, de eigenaar van het gebied en de gemeente, trots op. Het plan voor het zonnepark Abdissenbosch werd dan ook door de Natuur- en Milieufederaties en Natuur en Milieu als ‘best pratices’ bestempeld.

Vergunning verleend

Inmiddels heeft de gemeente voor het Zonnepark Abdissenbosch de vergunning verleend. Bodemzorg Limburg wacht op dit moment op het toekennen van de subsidie vanuit het Rijk zodat het zonnepark verder ontwikkeld kan worden. De verwachting is dat het zonnepark in 2020 gerealiseerd wordt. Bij Duurzaam Landgraaf vindt u meer informatie over het zonnepark.

Foto: meedenkgroep

Geef een reactie