Heerlen start serie maatregelen vanwege drugs- drank- en ‘hang’ problematiek Maankwartier

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

 

Tijdens de raadscommissievergadering van woensdagavond jongstleden liet de burgemeester het volgde weten aangaande de aanhoudende problematiek in en rondom stationsgebied Maankwartier. Behalve een 2 wekelijks regulier overleg aangaande de integrale aanpak overlast Maankwartier vind het volgende plaats:

 

 

-Er start een besloten whatsapp groep voor alle deelnemers van de aanpak;

-NS en Heerlen koppelen diens individuele cameratoezicht;

-Bureau Handhaving speelt een koppel vrij om zo goed als permanent in het Maankwartier aanwezig te zijn;

-Reeds actieve straatcoaches nemen qua aantal toe omdat ook sociale woningcorporatie Weller deze inhuurt;

-NS gaat met hondengeleiders werken;

-Gesprek met de Jumbo supermarkt om geen alcohol te verstrekken aan bij de stad bekende overlast gevende alcohollisten;

-Via de scholen word een strengere aanpak bij het Maankwartier onder de aandacht van scholieren gebracht;

-Overlastgevers worden in kaart gebracht waarbij in alle gevallen naar identiteitsbewijzen gevraagd wordt;

-Grote overlastgevers krijgen een integrale persoongerichte aanpak;

-Men probeert problemen voor te zijn door aanwezigheid in het gebied;

-Met bewoners wordt samen met de wijkagent een whatsapp groep gestart om heel snel signalen met elkaar te delen waarna de wijkagent direct kan handelen;

-De spoorwegpolitie wordt gevraagd om aanvullend toezicht uit te oefenen;

-De politie handelt meldingen van overlast bij het Maankwartier met prioriteit af;

-Samen met sociale woningcorporatie Weller is overleg over een tijdelijke locatie in het Maankwartier, een plek voor politie, Boa’s en andere toezichthouders;

-Men gaat bekijken hoe ‘mensen die er niet thuis horen’ uit de parkeergarage geweerd kunnen worden.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie