Notarissen Wolfs|Knops zorgen voor financiële optimalisatie

Nog niet zo lang geleden was de notaris een notabele die in de ivoren toren rustig zat te wachten op klanten. Een moderne notaris is echter proactief en dekt niet alleen risico’s af, maar ziet óók financiële kansen.

Ton Wolfs, die naast notaris tevens erkend estate planner is: “Uiteraard verzorgen we nog steeds testamenten en koopcontracten voor onze cliënten. Maar steeds vaker helpen we ze ook bij hun estate planning ofwel begeleiden we klanten juridisch en fiscaal bij het optimaal beheren van het vermogen, nu en in de toekomst.

Het kantoor ziet bijvoorbeeld steeds meer ouders en kinderen worstelen met de vraag hoe ze kunnen voorkomen dat het familievermogen straks via bijvoorbeeld een verpleegkliniek of de belastingdienst gedeeltelijk verdampt. Notaris Henri Knops: Je kunt dat probleem voor zijn door als ouder schenkingen te doen. Dat kan meteen of op papier. Ouders mogen eenmalig bijvoorbeeld belastingvrij 25.526 euro schenken aan ieder van hun kinderen tot 40 jaar en daarnaast jaarlijks 5.320 euro ongeacht de leeftijd van de kinderen. Tevens mogen ouders als een nazaat een huis koopt eenmalig belastingvrij een bedrag van een ton schenken.

Wat ook verstandig is: laat een levenstestament bij de notaris maken. Pap en mam kunnen dan hun geld gewoon houden, maar geven hun kinderen beschikkingsrecht over het vermogen zodra ze bijvoorbeeld naar een verpleegkliniek gaan. Met een levenstestament kunnen de kinderen op het moment dat pap en mam naar een verpleegkliniek gaan op een fiscaal gunstige wijze een groot deel van het ouderlijk vermogen naar zichzelf overhevelen. Dat bespaart belastingen en drukt de eigen zorgbijdrage.

Financiële optimalisatie

In praktijk is het belangrijk om mogelijke financiële problematiek of het nu om erfenis, bedrijfsoverdracht of echtscheiding gaat zo vroeg mogelijk te tackelen. Dat geeft niet alleen rust, maar voorkomt ook dat je straks te maken krijgt met onnodige financiële verrassingen. “Het is bijvoorbeeld belangrijk om opvolging in een familiebedrijf en de daarbij horende vermogensplanning ruim van te voren te regelen”, vertelt kandidaat-notaris Stephanie Dortants. We kunnen met de ondernemer kijken of de juridische structuren waar nodig kunnen worden verbeterd en leggen vast wie welke rol krijgt. Op den duur gaan de belangen van vader en moeder, de kinderen en de kleinkinderen uit elkaar lopen. Degenen die in het bedrijf blijven zitten er nu eenmaal anders in dan degenen die dat niet doen. Als dat juridisch, qua zeggenschap en financieel van te voren goed is geregeld, voorkom je problemen die de continuïteit van het bedrijf in gevaar kunnen brengen.”
Collega kandidaat-notaris Nancy Scheepers geeft een ander voorbeeld waarin verschillende belangen geldproblemen kunnen veroorzaken: echtscheidingen. “Eén op de drie echtparen gaat uit elkaar. Dat is niet alleen emotioneel heftig, maar ook financieel ingrijpend. Ik specialiseer mij thans als legal mediator, met name bij echtscheidingen en nalatenschappen. Mijn juridische kennis en ervaring als kandidaat-notaris sluit naadloos aan op de taak van een mediator. Op die manier kunnen we mensen die gaan scheiden op een optimale wijze ondersteunen, zonder dat iedere partner een eigen advocaat hoeft in te schakelen. Zo kom je makkelijker tot een eerlijke verdeling én voorkom je een vechtscheiding.”

De notarissen maken ondubbelzinnig duidelijk dat de vragen van hun klanten in acht van de tien gevallen (deels) financieel gedreven zijn. In hun kantoor is naast juridische kennis dan ook al opvallend veel fiscale en financiële kennis aanwezig.

Henri Knops: En die kennis groeit alleen maar omdat we graag mee bewegen met de vraag van de klant. We zijn de laatste jaren meer ondernemer dan ooit geworden.

Tempsplein 25
6411 ET Heerlen
Telefoon: 045 – 571 94 30
Fax: 045 – 571 78 03
E-mail: notarissen@wolfsknops.nl
Parkeergelegenheid bevindt zich aan de achterzijde van het kantoor.

Foto en tekst Wolfs | Knops Notarissen

Geef een reactie