Vogelvereniging de Kollerclub 420 organiseert dit jaar voor de 27e keer haar Heerlense  Kampioenschappen

Vogelvereniging de Kollerclub 420 organiseert dit jaar voor de 27e keer haar Heerlense  Kampioenschappen. Tevens vind ook hun onderlinge wedstrijd plaats.  Op deze vogeltentoonstelling zullen 350 – 400 vogels van allerlei pluimage zoals kleurkanaries, vorm & postuur kanaries, tropische vogels, parkieten, Europese Cultuur vogels en hybriden hun best doen om er een mooi gekleurd schouwspel van te maken.

In elk van deze groepen is een grote diversiteit  van vogels te bewonderen, wat extra de moeitewaard is om de vogelshow te bezoeken.    De vogeltentoonstelling is voor inzenders, vogelliefhebbers en publiek te bezichtigen in een prachtig aangeklede zaal van de Caumerbron, Corisbergweg  197,6418 CV Heerlen – Heerlerbaan.

De openingstijden zijn: Vrijdag 25 oktober van 20.00 tot 22.00 uur,

Zaterdag 26 oktober van 14.00 tot 17.00 uur,

Zondag 27 oktober  van 12.00 tot 17.00 uur.

Iedereen kan aan deze wedstrijd meedoen, ongeacht of je bij een vogelvereniging lid bent,

mits je wel bondslid bent. Deelnemersformulieren zijn te verkrijgen per mail:

j.m.a.smits@kpnplanet.nl of via de site: ww.kollerclub.com  Sluitingsdatum inzenden

inschrijfformulier is 9 oktober as.

Foto en tekst  kollerclub 420

Geef een reactie