Integrale controle Brunssum rustig verlopen

 

Gisteren heeft aan de Eindstraat in Brunssum een integrale controle plaatsgevonden. Aanleiding voor deze controle waren onduidelijkheden over bewoning, bebouwing, bedrijvigheid en brandveiligheid. Hiervoor waren medewerkers van Gemeente Brunssum, Enexis, Brandweer, WML, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Douane en Belastingdienst in de weer.

 

De politie was aanwezig om de veiligheid van de betrokken medewerkers bij de controle te waarborgen. De controle heeft inzicht gegeven in de huidige situatie aan de Eindstraat, waarbij een aantal feiten aan het licht is gekomen.

Er is een partij vervalste merkkleding gevonden en een hoeveelheid illegale sigaretten. Daarnaast zijn er een -niet in werking zijnde- hennepplantage, ongeveer 20 hennep buitenplanten en een partij hennepgerelateerde materialen aangetroffen. In relatie met deze activiteiten is er ook fraude aan gas- en elektriciteitsmeters geconstateerd.

Tevens is er een aantal niet vergunde bouwwerken geconstateerd. Naar enkele andere bouwwerken wordt verder onderzoek gedaan. De belastingdienst heeft diverse invorderingen gedaan als gevolg van openstaande belastingschulden.

De integrale controle is rustig verlopen, bewoners hebben alle medewerking verleend aan de controle. Streven is om bewoners aan de Eindstraat binnen drie weken te informeren over de resultaten van de controle gisteren. Hiervoor ontvangen zij een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek, waarin in gezamenlijkheid de resultaten besproken worden en, waar nodig, wordt ingegaan op de vervolgstappen.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie