‘Het is de toon die de muziek maakt’

Met onze campagne tegen agressie en geweld sluiten we aan bij de landelijk SIRE-campagne #DOESLIEF. Omdat wij, als gemeente, vinden dat onze medewerkers met respect behandeld moeten worden. Immers: emotie mag, agressie niet. Verschillende medewerkers komen aan het woord; deze keer onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s). Handhaving is een van de topprioriteiten van de gemeente Landgraaf, want wij willen een veilige en leefbare gemeente voor onze inwoners. Ons team van boa’s bestaat uit 6 personen; 2 vrouwen en 4 mannen. We gaan in gesprek met Chrissy Heutmekers en Wiel Habets. Chrissy is een half jaar boa in Landgraaf en Wiel heeft al ruim 7 jaar ervaring.

Helaas veel agressie en geweld. Beiden vallen met de deur in huis en merken op dat ze veel agressie en geweld tegenkomen in hun functie. Volgens Wiel meer dan vroeger. Respect is helaas vaak ver te zoeken. Chrissy: ‘Ik werd gisteren nog uitgescholden. Tot mijn verbazing wekt soms ons uniform alleen al, agressie op.’ Wiel legt uit dat boa’s tegenwoordig goed opgeleide functionarissen zijn. ‘Mensen denken weleens dat we ‘afgekeurde politiemensen’ zijn. Dat is zeker niet het geval! De basisopleiding is pittig en ieder jaar spijkeren we specialistische kennis bij.’

Schelden doet geen pijn (maar leuk is anders). Chrissy heeft na haar loopbaan bij de marine bewust gekozen voor het vak van boa. ‘Ik wilde geen politiefunctie, maar juist dichter bij de mensen staan. Ons werk heeft met de leefbaarheid te maken. Wij zijn het visitekaartje van Landgraaf.’ ‘Maar’, zo vult Wiel aan, ‘de scheidslijn tussen leefbaarheid en geweld is soms dun. Sommige situaties escaleren in een oogwenk. Daar moet je op voorbereid zijn.’ Wiel is de senior in het team en neemt de anderen mee in zijn levenservaring. ‘Schelden doet geen pijn. We hebben geleerd dat de agressie vaak tegen het uniform is gericht en niet tegen de persoon. Ik heb wel eens iemand bekeurd die daar nogal kwaad over werd. ’s Avonds dronk ik een pilsje met hem en herkende hij me niet eens meer’, grijnst hij.

In het team heeft ieder zijn eigen sterke punten; wet en regelgeving, levenservaring of bijvoorbeeld het sociale media gebruik van Chrissy. Zij gebruikt de sociale media om te laten zien wat het hele team allemaal tegenkomt in Landgraaf én wat hun acties daarop zijn. ‘Op die manier hoop ik begrip te kweken voor ons werk’, laat ze weten.

Woorden zijn het beste instrument. Op de vraag of ze hun ervaringen met agressie van zich af kunnen zetten, is het antwoord complex. ‘We hebben iedere middag een teambriefing, soms zijn we dan wat té luidruchtig in het afreageren’, lacht Wiel. Maar ze nemen negatieve ervaringen ook vaak mee naar huis en dat is minder. Beiden zijn het erover eens dat ‘de toon de muziek maakt’. Communicatie en woorden zijn de beste instrumenten die ze als boa ter beschikking hebben. ‘Met praten bereiken we het meest. Wanneer we de reden van onze actie uitleggen en vervolgens begrip krijgen, zijn we tevreden’. Net zoals iedereen, verdienen ook onze boa’s respect voor hun werk.

Boa Chrissy is te volgen op Instagram », Twitter » en Facebook »

Foto Gemeente Landgraaf

Geef een reactie