Lezing ‘De Brunssummerheide, een b(l)oeiend gebied’

 

30 oktober 2019,

van 19:00 tot 20:45 |

Bibliotheek Brunssum, Rumpenerstraat 147, Brunssum

Kosten: € 2,50 voor bibliotheekleden, € 3,50 voor niet-leden

 

Iedere natuurliefhebber heeft wel eens van Olaf Op den Kamp gehoord. Bijvoorbeeld bij een van zijn vele lezingen, een excursie met het Natuurhistorisch Genootschap, het IVN of met andere groepen.

Talrijke foto’s van zijn hand werden in verschillende bladen gepubliceerd en interviews met hem waren te lezen in de Limburgse dagbladen. Hij is schrijver van diverse wandelgidsen. Zijn grote passie: natuur. In deze lezing gaat hij specifiek in op de natuur van de, ons aller bekende en beminde, Brunssummerheide. Na een korte uitleg over de geologische ondergrond en de ontstaanswijze hiervan wordt ingegaan op de wijze waarop de mensen de verschillende delfstoffen onder de Brunssummerheide (steenkool, bruinkool, zilverzand, klei en grind) hebben gebruikt en wat hiervan nog te zien is. Daarna komen de verschillende biotopen van het gebied aan de orde. Hiertoe behoren de droge en de natte heide, het hoogveen in het bronnengebied van de Rode Beek, de droge dennenbossen en de eiken-berkenbossen.

Veel aandacht is er voor de bijzondere flora en fauna van het gebied met onder meer Hoogveenglanslibel, Zuidelijke oeverlibel, Blauwvleugelsprinkhaan, Veldkrekel, Heivlinder, Dennenorchis, Zonnedauw en Klokjesgentiaan.
Natuurlijk wordt ook stilgestaan bij de vele paddenstoelen in het gebied.

Meld je aan voor de lezing over de Brunssummerheide

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie