MiCare is het revalidatiecentrum en de GGZ-instelling in Heerlen waar efficiënte, hoogwaardige en persoonlijke specialistische zorg onder een dak is samengebracht. Naast letsels, beroertes, hartaandoeningen en psychische klachten, zoals depressies en angststoornissen is MiCare gespecialiseerd in de behandeling van chronische pijn.

 

MiCare Revalidatie is aangesloten bij het Chronische Pijn Netwerk, en maakt gebruik van een effectieve op de patiënt afgestemde methode om chronische pijn te behandelen.
Chronische pijn is een onzichtbare en onbegrepen aandoening die de kwaliteit van leven zwaar kan beïnvloeden. De pijn kan de dagelijkse activiteiten, zoals werk, hobby, sport, maar ook sociale contacten, sterk belemmeren. De ernst van chronische pijn alsook de gevolgen op fysiek, psychologisch en sociaal vlak maken chronische pijn dan ook tot een complex probleem dat vaak moeilijk te behandelen is.

Leren omgaan met pijn. Mensen met chronische pijn hebben vaak verschillende behandelingen geprobeerd, zoals medicatie, fysiotherapie of alternatieve behandelingen. Ze zijn van het kastje naar de muur gestuurd; van de een worden ze doorverwezen naar een ander, maar vaak zonder enig resultaat.
In de meeste gevallen is chronische pijn niet te genezen, maar er is veel meer mogelijk dan mensen denken. Zo onderzoeken zorgprofessionals bij MiCare Revalidatie de pijn vanuit verschillende invalshoeken. Hierbij kijken ze niet alleen naar de aandoening, maar vooral naar de klachten en de gevolgen hiervan voor werk, hobby, sport en/of sociale contacten. Door een interdisciplinaire aanpak leren zij cliënten gebruik te maken van hun mogelijkheden om met hun pijn om te gaan.

Pijnbehandeling op maat.  Met het revalidatieprogramma voor chronische pijn wil MiCare de kwaliteit van leven van chronische pijnpatiënten verbeteren. Pijn is voor iedereen anders. Hierdoor krijgt elke cliënt bij MiCare een behandeling, die specifiek op zijn of haar situatie en klachten is afgestemd. Een interdisciplinair team begeleidt en behandelt de cliënt in zijn of haar zorgtraject. Dit team – bestaande uit onder andere revalidatieartsen, fysio-, bewegings- en ergotherapeuten, diëtisten en psychologen – werkt intensief samen om tot de meest optimale behandeling te komen.

Health Deal Chronische Pijn. Verschillende zorginstellingen – waaronder MiCare Revalidatie, Radboudumc, Zilveren Kruis, Sint Maartenskliniek, UMCG en CIR – hebben met de overheid afspraken gemaakt om de zorg voor cliënten met chronische pijn aanzienlijk te verbeteren. Deze afspraken zijn vastgelegd in een zogenaamde Health Deal. Door deze intensieve samenwerking is het mogelijk om behandelingen te verbeteren en zorgkosten te verminderen.

Geen wachtlijsten. Heeft u al lange tijd last van voortdurende of wisselende pijnklachten? En heeft u al diverse behandelingen ondergaan met onvoldoende resultaat? Reviews geven aan dat cliënten uiterst tevreden zijn over de aanpak en zorg van MiCare bij chronische pijnklachten. Grote kans dat MiCare ook u met chronische pijnklachten kan helpen. Bovendien hanteert MiCare geen wachttijden. U bent bij dit revalidatiecentrum DIRECT aan de beurt.
Voor meer informatie, bezoek www.micare-health.nl of bel 045-785 14 80 of stuur een e-mail naar info@micare-health.nl. MiCare is ook te vinden op Facebook, YouTube, LinkedIn en Twitter.

www.micarerevalidatie.nl

 

 

 

 

 

Foto´s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie