Tijdens de algemene ledenvergadering, op donderdag 24 oktober jongstleden, werd bij voetbalclub KVC Oranje in de Kerkraadse wijk Bleijerheide een nieuwe voorzitter gekozen. Zijn naam is Kevin Starmans, geboren 12 juli 1992, kind van Bleijerheide én de club. Een vrij jeugdige voorzitter mag je dat noemen. Tijd voor onze redactie om eens kennis te maken.

Overdracht
Je wordt niet van de ene op de andere dag voorzitter van een voetbalclub. Dat geldt ook in het geval van KVC Oranje en Kevin Starmans. We vragen Kevin naar hetgeen er aan de vergadering zoal voorafgaan is. Hij vertelt: ,,Een jaar lang hebben Wim Schielen, tot 24 oktober voorzitter van de vereniging, en ik aan de overdracht gewerkt. Daar kwam heel wat bij kijken. In die periode heb ik veel geleerd. Als je vervolgens unaniem wordt verkozen tot voorzitter, dan doet dat deugd en geeft dit energie om voort te borduren op de rust en stabiliteit die het vorige bestuur heeft gecreëerd.”

Historie, heden en toekomst
KVC Oranje is een vereniging die niet meer weg te denken is uit Kerkrade en de Nederlandse amateurvoetbalwereld. KVC Oranje staat voor, in 2021, 110 jaar voetbal. Kevin Starmans weer: ,,Dit is een uniek prestatie en gezien de huidige situatie met het aantal jeugdteams, seniorenteams, een trouw vrijwilligerskorps en een goede achterban, ben ik ervan overtuigd dat we dit nog jaren kunnen voortzetten. Een aantal jaren geleden zag dit anders uit. De financiële situatie op dat moment was zo precair dat men alle teugels moest aantrekken om het voortbestaan van de vereniging te garanderen. Dit ging daarnaast ook nog gepaard met een aantal degradaties van ons eerste elftal vanuit de tweede klasse naar de vijfde klasse. Dat heeft de mensen met een oranje/wit hart enorm veel pijn gedaan. Tot die groep mag ik mij ook rekenen. Een aantal ervaren krachten, die al vele jaren iets betekenen voor de vereniging, hebben zich toen samen gepakt en de teugels strak aangetrokken. De rust, ervaring en expertise van deze mensen heeft er zorg voor gedragen dat we langzaam uit dit dal klommen en ons weer op het voetbal konden richten. Wat ook heel belangrijk in deze jaren is geweest, is dat men nooit de jeugd uit het oog is verloren. De jeugd is namelijk voor een vereniging als de onze een belangrijke, sterker nog een onmisbare, pijler.”

Sportieve revival
In de zware periode waar Kevin Starmans op doelt zagen, zo is bij onze redactie bekend, enkele oud-spelers van KVC Oranje, die elders op een hoger niveau speelden, dat KVC Oranje hulp nodig had op voetbalgebied. De voorzitter verhaalt: ,,Gaandeweg zijn zij teruggekeerd naar de club waar hun roots liggen. Dit heeft eraan bijgedragen dat de vereniging op sportief vlak beter ging presteren. Het resulteerde in twee kampioenschappen van het eerste elftal, waardoor het team nu in de derde klasse uitkomt, een kampioenschap van ons tweede elftal, kampioenschap en het behalen van de bekerfinale van het derde elftal en een vierde elftal dat prima meespeelt in hun competitie. Dat laatste geldt ook voor het vijfde elftal, een team bestaande uit jonge, de club trouwe, kerels, die recentelijk vanuit de jeugd zijn doorgestroomd naar de senioren. Niet onbenoemd mag blijven dat ons derde elftal al jaren een stabiele factor vormt binnen de vereniging KVC Oranje. Dat team wordt hoofdzakelijk gevormd door mannen die ooit op ons vlaggenschip uitkwamen.”

Bestuurlijke verjonging
Bij veel voetbalclubs wordt het bestuur vooral gevormd door mensen van gevorderde leeftijd. Dat was een paar jaartjes geleden bij KVC Oranje niet anders. De laatste jaren is men een nieuwe weg ingeslagen. De kersverse voorzitter: ,,Op bestuurlijk vlak hebben wij als vereniging, vind ik, een unieke positie weten te creëren. Een aantal jongeren binnen de vereniging heeft zich de afgelopen jaren bereid verklaard om toe te treden tot het bestuur. Hierdoor verloopt er een soepele overdracht binnen het bestuur op diverse posten. Langzaam maar zeker komt er op alle posities vers bloed. Dat wordt overigens door de ouderen zeer op prijs gesteld.”

Ambities
In het voorafgaande is verteld dat de club KVC Oranje de afgelopen jaren uit een dal is geklommen, op het sportieve vlak en anderszins. Nu ziet het allemaal een stuk beter uit. We vragen Kevin Starmans naar zijn toekomstvisie. Zijn reactie: ,,Als voorzitter ben ik trots dat ik de komende jaren voorop mag lopen en met anderen samen mag werken om KVC Oranje verder vooruit te brengen. Met veel vertrouwen en ambitie wil ik dit uitdragen.
We hebben als bestuur uitgesproken dat we een stabiele derdeklasser willen zijn met veel oog voor de ontwikkeling van de jeugd. Dit is een doelstelling die veel van de vereniging vraagt.” Dit voor wat betreft het sportieve gedeelte. Over andere doelen: ,,In de huidige tijd, waarin mensen het steeds drukker hebben, en daardoor minder tijd hebben om in het verenigingsleven te investeren en actief te zijn, ligt een groot aantal uitdagingen voor ons in het verschiet. Ik ben ervan overtuigd dat er meer dan genoeg mensen zijn die iets willen betekenen voor onze vereniging, mits we de mensen op de juiste manier benaderen.
In eerste instantie betekent dit dat we als bestuur zichtbaar moeten zijn en dat we (bijna) alle ideeën omarmen. Juist deze open houding leidt tot ontmoeting en verbinding tussen mensen. Daarnaast zetten we meer in om de vereniging in de wijk en de stad ‘zichtbaar’ te krijgen. Dit houdt in dat we willen laten zien dat we een vereniging zijn voor iedereen en dat we altijd proberen, ongeacht hoe, mensen bij ons te laten voetballen of op een andere manier mee te laten participeren binnen de diverse geledingen die KVC Oranje kent. Mooi hierbij is om te benoemen dat we volgend jaar juni een voetbaldag voor alle schoolkinderen in Kerkrade organiseren, onder de vlag van de KNVB, waarbij ook niet-voetballers van harte welkom zijn. Het is voor ons belangrijk dat we alle kinderen in Kerkrade een leuke dag kunnen bezorgen, waarbij het uiteraard mooi meegenomen zou zijn als we er nog enkele leden aan over houden.”

Jeugd heeft de toekomst
Kevin Starmans is in het dagelijks leven docent. Hij komt daardoor automatisch veel in aanraking met jeugd. Die leeftijdscategorie van de mensheid speelt dus een belangrijke rol in zijn leven. Maar ook in het verenigingsleven ziet hij het belang ervan in, getuige: ,,Bij de jeugd ligt sowieso één van mijn speerpunten. In mijn beroep kom ik dagelijks in aanraking met jongeren. Ook heb ik in de vele reizen die ik heb gemaakt veel contact met jeugd gehad. Elke dag zie ik hoe belangrijk het is dat we onze jeugd kansen bieden en het vertrouwen geven dat er voor iedereen mogelijkheden liggen om zich te ontwikkelen tot een sterk individu. Ook bij KVC Oranje willen wij dit de jeugd bieden. Ongeacht waar je vandaan komt, wie je bent of wat je wel of niet kan; iedereen is welkom bij ons. Voetbal is een volkssport en dat willen we graag zo houden. Bij dit laatste hoort natuurlijk wel een technisch beleid dat hierop aansluit. We doen er met man en macht alles aan om dit te realiseren. Maar we merken ook dat dit met onze bescheiden kas niet gemakkelijk is. Toch kijken we naar oplossingen en mogelijkheden om te bewerkstelligen dat alle jeugdspelers binnen KVC Oranje zich binnen hun eigen potentie kunnen ontwikkelen.”

Vertrouwen
Kevin Starmans heeft dus recentelijk unaniem het vertrouwen gekregen van de leden van KVC Oranje. Vertrouwen heeft hij zelf ook, in een goede toekomst. Hij sluit ons onderhoud namelijk af met: ,,Onze toekomst ziet er goed uit. We hebben binnen de vereniging een goede basis, een goed ledenaantal, geweldige vrijwilligers binnen diverse commissies en op andere terreinen, een goede achterban en vooral een vereniging waar we met zijn allen trots op mogen zijn.”

Foto®Parkstad Actueel/Tom de Cock

Geef een reactie