Winterwandeling Sibelco Parkstad bij Zuidplas zeer geslaagd

  Hoe gaat de toekomst van dit prachtige natuurgebied er uit zien?

Wat was het onlangs, om precies te zijn op zaterdag 28 december jl., weer een meer als geweldige, gezellige en geslaagde Winterwandeling Sibelco Parkstad bij de Zuidplas in het groeve gebied Heksenberg. Een waardige en goed georganiseerde wandelactiviteit op het bijna einde van 2019, om tijdens de jaarwisseling en overgang naar het nieuwe jaar 2020 genoeg gesprekstof te hebben over dit prachtige evenement. Van genoemde gesprekstof zal zeker door de bijna 300 enthousiaste ingeschreven en aanwezige wandelaars zeker gebezigd zijn geworden. Geen wonder natuurlijk, want daar was dan ook alle reden toe op deze stralend aandoende winterse ambiance (uitgezonderd sneeuw) welke al vroeg in de morgen zorg droeg voor een aparte beleving in aanloop naar de komst van de wandelaars.

Waarom de aanduiding aparte beleving? Welnu, toen de organisatie-lees Sibelco Parkstad PR-persoon Jos van Wersch, vergezeld van zoon-zorg droeg voor alle benodigde voorbereidingen en openstellen van de toegangspoorten, werden zij aangenaam verrast door (niet menselijke bezoekers), maar door nieuwsgierige reeën (zie foto). Volgens Jos van Wersch in deze ochtendgloren met lichte vorst en de opkomende zonnestralen een buitengewoon ludieke ervaring bij de aanvang van deze winterse wandeldag. Overigens is de aanwezigheid van reeën en andere diersoorten in deze prachtige natuuromgeving van de Sibelcogroeve/Zuidplas al vaker gespot, daarmede een ultiem bewijs hoe belangrijk een natuuromgeving kan zijn, zowel voor (wandel)-mensen als dieren. Genieten dus van de serene stilte welke hier heerst. Natuur in optima forma dus.

 

 

Terug naar de point van zaterdag 28 december (verleden jaar 2019), t.w. de Winterwandeling Sibelco Parkstad, leert dat de hele dag door, tussen 10.00 en 16.00 uur, groepjes en individuele wandelaars jong en oud genoten van deze wandeling. Het ongedwongene hiertoe was zeker het feit dat iedereen op eigen gelegenheid konden wandelen. Zelfs (aangelijnde) honden kregen er niet genoeg van. Voor de wandelaars was het tevens zeker niet onbelangrijk dat ze een beroep konden doen op de natuurgerichte deskundigheid van de twee (Sibelco)-natuurgidsen Paul Arends en Sjef Silvertand.  Zij verstrekte, meermaals op verzoek, dan ook de nodige informatie, een gegeven waar de wandelaars maar wat blij mee waren.

Maar Sibelco Parkstad sprong ook in op de maand december als gezellige feestmaand. Zij trakteerde in de “culinaire Alm aandoende hut” dan ook de bezoekers/wandelaars op warme chocomel, glühwein en kerstbrood. Deze geste werd uiteraard zeer op prijs gesteld. Een chapeau dus voor de organisatie. Buiten de eerder genoemde natuurgidsen waren ook de heren Piet Jaspers, sustainability manager van Sibelco en May Jaspers (Sibelco) aanwezig. Kortom, het was een prachtige dag bij Sibelco Parkstad.

Hoe gaat de toekomst van dit prachtige natuurgebied er uit zien?

Ondanks deze geslaagde Winterwandeling blijft toch de vraagstelling overeind: hoe gaat de toekomst van dit prachtige natuurgebied er uit zien. Het is niet de bedoeling om in dit artikel in te gaan op de discussie over verlenging van vergunning, overdracht, inrichting etcetera, etcetera. Waar het dan wel over gaat is het gegeven dat er feiten te noemen zijn. Zoals bekend ligt de kwestie hierover bij de Raad van State, welke nog een uitspraak moet doen. Toch heerst er hieromtrent het stellige idee dat, als de rechter negatief zou besluiten alles komt te vervallen en er ook niets overgedragen wordt aan Natuurmonumenten

 

Dientengevolge is dan ook de opmerking of dit (voor alle betrokkenen) slechte scenario bij de burgers in ieder geval onvoldoende bekend is en of dit ook bij alle gemeenteraadsleden van Heerlen/Landgraaf goed is doorgedrongen. Dus de tijd dringt, want over pakweg 6 maanden zou de overdracht plaatsvinden. Let wel, de zitting en de uitspraak nemen zeker vanaf nu 3  a 4 maanden in beslag. De bezwaarmakers hebben dus nog maar weinig tijd hun bezwaren in te trekken. Tot zover deze informatieve berichtgeving.

Voor meer informatie:Jos van Wersch, public relations Sibelco Parkstad, M 06-215 18 543.
E-mail: info@natuurlijkparkstad.eu

Foto’s Winterwandeling: Jos van Wersch en Callie Steijaert

 

Geef een reactie