Orde van Verdienste 2020 voor Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg “D’r Verein”

Foto Stichtingsbestuur: Callie Steijaert

 

Beloont hiermede de Stichting voor haar inzet. Na de uitreiking van de jaarlijkse Orde van Verdienste in 2018 aan de toen 80 jaar bestaande harmonie St. Gerardus was het eigenlijk niet zo verwonderlijk dat nu 2020 Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg aan de beurt zou komen. Daar was immers ook een gegronde en terechte reden voor. Zij bestaan immers nu, anno 2020, ook al ruim 55 jaar. Het unaniem genomen besluit van D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein met betrekking tot de Orde van Verdienste 2020 mag dan ook gezien worden als een beloning voor het bestuurlijk functioneren van Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg. Zeker in de overweging dat zij zich met veel toewijding voor de wijk Heksenberg, in dit vijfde jaargetijde beter omschreven als Sjpasseberg, optimaal inzetten, waarbij gemeenschapszin hoog in hun vaandel staat. De uitreiking van de Orde 2020 is in lijn het 40e te vergeven carnavalistisch getinte eremetaal. De eerste uitreiking van deze belangrijke Orde vond immers plaats in1980. De uitreiking aan bestuur Stichting Gemeenschapshuis zal plaats vinden komende zaterdag 25 januari (voor aanvang) van de door de Heksenbergse Vasteloavends Verein te houden prinsenreceptie van de prinselijke hoogheden van Sjpasseberg/Heksenberg. Genoemde receptie staat gepland vanaf 19.11 uur (tot 22.11 uur) in het Sjpashoes/gemeenschapshuis Hei Grindelweg.

Kort in herinnering: Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg (SGH) is ontstaan uit een parochieel initiatief van voormalig pastoor Riemersma. Het eerste bestuur werd gevormd door de heren Leo Arets, Karel Mannheims, Hens Palmen en nadien Martin Goffin. Vanuit het kerkbestuur nam Wiel Speth zitting in het Stichtingsbestuur. Toepasselijk toch, want tijdens carnaval1964 werd de op de zolder van de kleuterschool Hei Grindelweg ingericht Gemeenschapshuis geopend. Hier vonden dus de wijkactiviteiten plaats. Helaas werd op 15 september 1971 kleuterschool/gemeenschapshuis totaal door brand verwoest. Gelukkig kon op 6 oktober 1973 voormalig burgemeester Gijzels het nieuwe (huidige) gemeenschapshuis openen. In 1981 verwelkomde men zelfs de 500.000ste bezoeker.

Natuurlijk was het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis, zo lieten zij schrijver dezer weten, aangenaam verrast toen zij te horen kregen dat de keuze op hen was gevallen. Eigenlijk hadden zij hier niet bij stilgestaan. Niettemin overheerste de gedachtegang dat toekenning een bevestiging is van iets wat je erg goed doet. Een pluim op de Stichting is dan, inzake de sociale cohesie t.b.v. wijk e.o. ook meer als terecht te noemen. Maar uit het oog mag zeker ook niet verloren worden dat alles samen gedaan wordt. Dat blijkt ook wel uit het gegeven dat men de laatste jaren gegroeid is, mede ook dank zij de vele organisaties die er doorgevoerd worden. De medewerking wordt ook steeds groter waarvoor dankbaarheid op zijn plaats is. Voorbeelden zijn, met een knipoog naar initiator Henri ter Huurne, het gehouden 55 jarig bestaanfeest, de oud en nieuwviering, de gezellige dansavonden en (zonder in detail te treden) de vele andere activiteiten. Binnenkort (8 februari) ook het Parkstad Leedjes Konkours (PLK)-evenement en wellicht ook het bekende Verentreffen in het vooruitzicht. Kortom, een caleidoscoop om trots op te zijn waardoor de Orde van verdienste dan ook goed terecht komt. Proficiat alvast.

Dagelijks bestuur: voorzitter Adri van Winssen, secretaris Peter Vijgen, penningmeester Henri ter Huurne en de algemene bestuursleden belast met diverse taken: Hans van Uffelen, Boy van Drongelen en Edie Bleimuth.
Ere bestuur: Martin Goffin, Piérre Palmen en Bert van Unen.

Foto´s Stichtingsbestuur: Callie Steijaert

Geef een reactie