Stimuleren van duurzamer woon-werkverkeer medewerkers gemeente Landgraaf

De gemeente Landgraaf heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We stimuleren onze inwoners om duurzamer te leven door hen allerlei initiatieven aan te bieden. Maar we willen ook zelf het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door het energiezuinig maken van onze gemeentelijke gebouwen. En onze afdeling Toezicht en Handhaving is overgestapt op elektrische auto’s. Door samenwerking met programmabureau Zuid Limburg Bereikbaar bieden we nu ook onze medewerkers de mogelijkheid om kennis te maken met elektrische auto’s (e-cars).

 

Eerste middelgrote gemeente in Limburg. Zuid Limburg Bereikbaar is een organisatie die werkgevers onder andere adviseert over het stimuleren van duurzamer reisgedrag van de eigen medewerkers. De gemeente Landgraaf is de eerste middelgrote gemeente in Limburg die zich hierbij aansluit. We hopen dat veel gemeenten dit voorbeeld gaan volgen. Andere grotere overheden die al meedoen met Zuid-Limburg Bereikbaar zijn gemeente Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Provincie Limburg.

Parkeerdruk rondom het Burgerhoes. Het terugdringen van het autogebruik onder onze medewerkers is een concreet doel dat wij met de deelname aan dit programma voor ogen hebben. Niet alleen heeft dat een positief effect op de parkeerdruk rondom het Burgerhoes. Het verbetert ook de bereikbaarheid van het winkelcentrum Op de Kamp. Bovendien, zeker niet onbelangrijk, willen we onze medewerkers laten nadenken over de toekomst van onze aarde.

Wij hopen door deze kennismaking met elektrisch vervoer onze medewerkers bewust te maken van de mogelijkheden om duurzaam te reizen. Niet alleen door de probeerervaring met de e-cars, maar ook door na te denken over de andere mogelijkheden die ze hebben. Denk aan vervoer per fiets, trein of bus. Door deze e-car actie willen we aandacht vragen voor een duurzamer reisgedrag.

Foto Gemeente Landgraaf

 

Geef een reactie