Iedereen in de wereld wordt getroffen door het Coronavirus. Maakt niet uit wie je bent of wat je doet: de invloed is enorm.
Het dagelijkse reilen en zeilen staat op zijn kop. Of beter gezegd: bijna stil.
Ook KVC Oranje is getroffen door het Coronavirus. In dit artikel bespreken we wat voor een impact het virus heeft op de vereniging en hoe op de achtergrond de contouren voor volgend seizoen worden geschetst.

Gezondheid hoogste prioriteit

Laten we voorop stellen dat de gezondheid op de eerste plaats komt. Niets mag op dit moment belangrijker zijn dan het onder het controle krijgen van dit virus en dat mensen over een tijdje weer gezond en wel naar buiten mogen om elkaar te ontmoeten, werken kunnen gaan en weer hun hobby mogen uitvoeren. Wij staan als vereniging dan ook volledig achter de genomen maatregelen van de overheid en het RIVM.
Dit wil niet zeggen dat wij als vereniging niet voor een grote uitdaging staan in deze bijzondere tijd. De financiële impact is groot en het is verschrikkelijk om in deze tijd van het jaar het complex op te lopen en geen voetbal te zien en mensen niet met elkaar te zien praten aan de bar of langs het veld.

Financiële impact

De belangrijkste inkomstenbron van onze club is de kantine. Als deze van het één op het andere moment wordt gesloten, dan is dat direct voelbaar. Het bestuur heeft hier direct op gereageerd. Alle kosten zijn in kaart gebracht en daar waar mogelijk, zijn enkele variabele lasten teruggeschroefd. Echter, lopen veel vaste lasten door. De eenmalige tegemoetkoming van de overheid is niet voldoende om deze lasten te dekken.
Vandaar dat is besloten om de contributie te blijven innen. Dit is ook op advies van de KNVB gebeurd. Onze leden begrijpen gelukkig dat we ook in tijden als deze samen de schouders onder de vereniging moeten zetten en dat dit besluit noodzakelijk is.

Daarnaast is het ook maar de vraag welke invloed dit zal hebben op de sponsorinkomsten. Lokale ondernemers worden hard getroffen in deze tijd. Wij hopen natuurlijk eerst voor de ondernemers zelf dat zij het hoofd boven water weten te houden. We wensen hen hier ook veel sterkte mee en steken ze een hart onder de riem.

Op de korte termijn is de huidige financiële situatie te ondervangen, omdat we gelukkig de laatste jaren met een gezond financieel beleid een kleine reserve hebben opgebouwd. Echter, het is belangrijk dat tegen het einde van de zomer de bal weer begint te rollen, want anders wordt de uitdaging wel groot om aan de huidige vaste lasten te voldoen.

Sociale en voetbaltechnische aspecten

Naast de financiële uitdaging waar we als vereniging voor staan, is natuurlijk het hele sociale aspect van het voetbal weggevallen. Op de zaterdag en de zondag is het altijd heel leuk en mooi om al die wedstrijden te zien van de pupillen tot aan de senioren. De hele dynamiek is weg. Als ik langs het complex rijd, doet dat toch wel iets met mij. We doen het juist allemaal samen om iedereen met veel plezier te laten voetballen.

Waar wij nu vooral op inzetten is positiviteit. KVC Oranje is een vereniging met een goede uitstraling in de wijk Bleijerheide en de stad Kerkrade. We hebben een betrouwbaar vrijwilligerskorps en fantastische leden. Open communicatie is in ‘normale’ tijden belangrijk, maar nu nog meer. We maken de leden middels ‘vlogs’, mails, website, Facebook, Instagram en telefoongesprekken duidelijk waar we op de achtergrond mee bezig zijn. Op deze manier houden we de leden betrokken bij de vereniging.
We moeten ook niet vergeten dat we hoe dan ook weer een nieuw seizoen starten, de vraag is alleen wanneer. We zijn nu de teamindelingen voor volgend jaar rond aan het maken en dit ziet er positief uit. De ingezette weg op technisch vlak begint voorzichtig zijn vruchten af te werpen. Over dit laatste zal binnenkort meer nieuws worden gedeeld.
Daarnaast houden we met de verschillende commissies binnen de vereniging en stichtingen gelieerd aan de vereniging nauw contact, zodat we snel weer de draad kunnen oppakken als dit is toegestaan.

Tenslotte

In ieder geval ben ik trots op de betrokkenheid die onze leden, vrijwilligers en andere belangstellenden in deze tijd bij de vereniging laten zien. Voorheen was de betrokkenheid al groot, maar die lijkt alleen maar toe te nemen.

Ik weet zeker dat we hier sterk uitkomen als vereniging en dat we in de toekomst weer mogen genieten van voetbal.

Kevin Starmans Voorzitter KVC Oranje en  ArchiefFoto®Parkstad Actueel/Tom de Cock

 

Geef een reactie