Hoofdmenu

Thuiszorg Hotel Coronacentrum Urmond vanaf maandag 27 april in stand-by modus

 

Huisartsenpost Coronacentrum Urmond blijft openHet aantal nieuwe coronapatiënten in Zuid-Limburg begint langzaam af te nemen. Dat is ook te merken in het Thuiszorg Hotel van het Coronacentrum Urmond. Daarom wordt het Thuiszorg Hotel per 27 april aanstaande tijdelijk buiten gebruik gesteld. Maar alles blijft in gereedheid om weer patiënten op te nemen als dat nodig is. De huisartsenpost van het Coronacentrum Urmond blijft volledig in bedrijf.

 

De huidige patiënten (10) van het Thuiszorg Hotel kunnen naar verwachting deze week naar huis, of kunnen worden overgeplaatst naar andere zorginstellingen in Zuid-Limburg. Het personeel, afkomstig van Envida, MeanderGroep en Zuyderland, gaat weer binnen de eigen organisatie in de thuiszorg aan de slag. Indien nodig zijn zij snel weer inzetbaar voor het Thuiszorg Hotel.

Na 6 weken situatie opnieuw bekijken. De omvang van de corona epidemie in Zuid-Limburg wordt voortdurend gemonitord. Uiterlijk na 6 weken (eind mei) in de stand-by modus wordt de situatie opnieuw bekeken. Er is nu onvoldoende zicht op de ontwikkeling van de pandemie om een definitief besluit over het Thuiszorg Hotel te kunnen nemen. Op dit moment lijkt de druk die corona legt op de zorg wat af te nemen. Maar blijft dat zo? Onduidelijk is wat een mogelijke versoepeling van de maatregelen gaat betekenen voor het aantal corona-besmettingen en de druk op de zorg.

 

Extra capaciteit straks misschien nodig voor opstart reguliere zorg. Hoe zal het opstarten van de reguliere eerste lijn en ziekenhuiszorg verlopen? Mogelijk blijkt het Thuiszorg Hotel de komende weken toch weer nodig te zijn. Het opnieuw opstarten van de reguliere zorg wordt gezamenlijk afgestemd op Zuid-Limburgse schaal. “Zuid-Limburg kent al jaren een goede samenwerking in de zorg. Goed om te zien dat er nu ook samen zorgvuldig wordt gekeken naar de goede balans tussen de aanpak van de corona-crisis en de herstart van de uitgestelde reguliere zorg”, zegt Frank Klaassen, directeur publieke gezondheid van de GGD Zuid Limburg.

Stuurgroep-voorzitter Jack Jansen: ‘Daarom blijven we in de stand-by-modus in de komende weken, zodat we meteen kunnen herstarten als de situatie daar om vraagt. Wij zijn een zogeheten ‘on top of-voorziening’. De reguliere zorg kan de vraag op dit moment aan. Ik ben trots dat we in hele korte tijd met zoveel verschillende partners dit Thuiszorg Hotel hebben kunnen opzetten om voorbereid te zijn. Dat heeft zijn functie gehad. En ik vind het daarom ook verantwoord dat we nu op ‘stand-by’ gaan’.

Passende zorg voor alle patiënten. Het coronavirus is een nieuw virus. Niemand weet hoe het zich precies zal gedragen. Aan het begin van de pandemie was de verwachting dat tienduizenden mensen in Zuid-Limburg ziek zouden worden. Een deel daarvan zou in het ziekenhuis opgenomen moeten worden en een deel zou IC-zorg nodig hebben. Vanuit Italië kwamen beelden van zorginstellingen die het werk niet aan konden. Dat wilden de zorginstellingen in Zuid-Limburg voorkomen. Medio maart werd besloten om het Coronacentrum Urmond op te zetten. Met een huisartsenpost voor corona-gerelateerde klachten en een Thuiszorg Hotel voor coronapatiënten die te ziek zijn om thuis te verblijven, maar die geen ziekenhuiszorg nodig hebben. Op 24 maart kwamen de eerste patiënten. Mede dankzij het Coronacentrum Urmond, het eerste coronacentrum van Nederland, heeft Zuid-Limburg tot nu toe alle coronapatiënten passende zorg kunnen bieden.

Foto Coronacentrum Urmond,(Volgend nieuwsbericht) »