Roda JC Kerkrade staat aan de vooravond van een belangrijke koerswijziging. Een wijziging waarin de kernwoorden ‘herkenbaarheid, transparantie, integriteit en ambitie´ hoog in het vaandel staan. Een groep regionale ondernemers met een Roda-hart, bestaande uit Roger Hodenius, Stijn Koster, Bert Peels en Mercurius heeft daartoe een plan opgesteld, in het belang van de toekomst van ‘de Trots van het Zuiden´.

Het plan voorziet in een situatie waarin Roda JC met een volledig schone lei begint en met een kraakheldere governance-structuur de basis legt voor een duurzame ontwikkeling.

VOORWAARDEN
In dit licht hebben de initiatiefnemers de volgende voorwaarden geformuleerd:

  • Functionarissen in alle bestaande gremia stellen hun posities ter beschikking, waarna deze posities weer opnieuw worden vervuld op basis van een professionele en strenge selectie- en benoemingsprocedure;
  • Alle huidige aandeelhouders stellen hun aandelen ter beschikking, waarna die in handen komen van een nieuw op te richten stichting;
  • Onderdeel van de nieuwe governance-structuur is de komst van een compliance-officer als extra borging inzake de bovengenoemde kernwaarden.
  • Het komend seizoen moet met een schone lei kunnen beginnen.

Na een proces van enkele weken is inmiddels aan alle voorwaarden voldaan. ‘Het is bijzonder om vast te stellen hoe huidige functionarissen en aandeelhouders zich achter het plan scharen en zelfs de eigen positie ter beschikking stellen, in het belang van de club´, zegt Bert Peels namens de initiatiefnemers.

FUNDING
Het plan voorziet in een jaarlijkse additionele bijdrage van 1,5 miljoen euro door de initiatiefnemers, voor de duur van drie jaren. Naast een stevig fundament voor de begroting, versterkt Roda JC Kerkrade daarmee ook het spelersbudget, waarmee een reële sportieve ambitie kan worden neergezet. Bert Peels: ‘Dit moet het begin zijn om de weg naar boven weer in te slaan. Met de verhoging van het spelersbudget kunnen we die ambitie proberen waar te maken. Bovenal maken we een nieuwe start als club. ‘De Trots van het Zuiden´ moet een herkenbare club zijn, met een transparante en integere bestuurscultuur, ingegeven door de initiatiefnemers, gedragen door medewerkers, supporters, sponsors en de gemeente Kerkrade als verhuurder van het stadion´.

Aan de gemeenteraad van Kerkrade wordt gevraagd om een huurbetalingsverlaging naar € 250.000,- per jaar en het bedrag van de huurverlaging door te schuiven naar een betaling in de toekomst, om de begroting sluitend te krijgen. De initiatiefnemers beseffen dat dit geen gemakkelijke vraag is, maar vertrouwen erop dat dit plan niet alleen voor Roda JC, maar ook voor de stad en de regio Parkstad een belangrijke stap is. ‘De deelnemende ondernemers dragen bij in het belang van de club en versterking van de regio. Daar hebben we de hulp van de regio ook een beetje bij nodig´, zegt Bert Peels.

INVULLING STRUCTUUR

Directie
Om de nieuwe structuur vorm te geven wordt er een werving- en selectieprocedure opgestart om de juiste mensen te vinden voor de verschillende vacante posities. Zo zal er een algemeen directeur worden geworven, met een commercieel profiel. Jeffrey van As blijft de Technisch Directeur en daarmee verantwoordelijk voor de sportieve zaken.

Een belangrijke rol is weg gelegd voor de Compliance Officer. Deze functionaris zorgt voor de ‘checks and balances´ in de organisatie, om er zorg voor te dragen dat er geen uitgaven worden gedaan die het voortbestaan van de club mogelijk in gevaar kunnen brengen. Ook de KNVB en de banken zullen zeker blij zijn met de komst van een Compliance Officer.

Bert Peels: “Juist deze Compliance Officer is een noviteit in de voetbalwereld. Maar het is voor ons een belangrijke voorwaarde geweest om transparant en verantwoord financieel beleid te voeren. De Compliance Officer legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen”.

Raad van Commissarissen
De nieuwe Raad van Commissarissen zal bestaan uit vijf leden. De leden van de RvC worden nog via een strenge procedure geworven.

Aandeelhouders
Alle aandelen van Roda JC komen in handen van een nieuwe Stichting (Stichting Roda), overeenkomstig de regels van de KNVB. In dat stichtingsbestuur zullen Jos Som en Ed Koster plaats nemen. Drie andere bestuurders worden nog geworven. Het prioriteitsaandeel, ter bewaking van de clubcultuur, is ook ter beschikking gesteld aan de nieuwe stichting. De clubcultuur en clubkleuren worden nu vastgelegd in de statuten van de BV Roda JC.

Deze voorgenomen structuurwijziging zal worden voorgelegd aan de licentiecommissie van de KNVB. Wanneer voor deze structuur goedkeuring wordt verkregen, zullen de hiervoor benodigde transacties plaatsvinden en zal de structuur daadwerkelijk worden gerealiseerd.

DANK
De initiatiefnemers van het toekomstplan van Roda JC willen tot slot hun waardering uitspreken voor iedereen die de afgelopen weken onbaatzuchtig heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit plan. Daarmee is er een stevig nieuw fundament gelegd onder het hernieuwde Roda JC Kerkrade.

Bert Peels: ‘Vanzelfsprekend verdient Frits Schrouff grote waardering voor de wijze waarop hij Roda JC in moeilijke tijden heeft bijgestaan. Dankzij hem bestaat de club nog steeds en daar kan dit plan op voortborduren. Telkens als Roda met de rug tegen de muur stond was Frits Schrouff er om de club weer te helpen. Dat is van onschatbare waarde en dat zal nooit vergeten worden.

Ook danken we Aleksei Korotaev voor de (financiële) steun die hij sinds 2017 aan de club heeft gegeven. Wij zijn hem bijzonder erkentelijk voor het feit dat hij het plan omarmt om Roda JC weer te laten uitgroeien tot ‘de Voetbaltrots van het Zuiden´ en dat hij – in goed overleg – afscheid neemt als aandeelhouder om de uitvoering van dat plan alle ruimte te geven. Aleksei Korotaev mag dan nu afscheid nemen als aandeelhouder, als gewaardeerde fan van Roda JC (‘Koempel for life´) blijft hij altijd welkom in het Parkstad Limburg Stadion te Kerkrade.

Het afgelopen jaar hebben Ronald Hogenelst en Stijn Koster zich zowel financieel als daadkrachtig ingezet om de club een gezonde basis te geven. Wij zijn hen dankbaar voor deze bijdrage en het overdragen van de club aan Stichting Roda JC. Onze dank gaat verder uit naar de supporters en alle sponsors van Roda JC, die ook in onzekere tijden achter de club zijn blijven staan. Dat geldt ook voor de medewerkers en vele vrijwilligers van Roda JC, onder aanvoering van Karel Bouckaert, die de club door zwaar weer loodsten en de basis legden voor deze nieuwe toekomst.‘

COMMUNICATIE
Bert Peels heeft namens de initiatiefnemers eenmalig het woord gevoerd. Vanaf nu zal er weer radiostilte in acht worden genomen om via werving en selectie de juiste mensen te vinden voor de vacante plekken. Zodra die procedure is afgerond, zal de nieuwe algemeen directeur verdere toelichting kunnen geven.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie