GGD onderzoekt corona-besmettingen op basisschool in Eygelshoven

Vier personeelsleden van basisschool De Veldhof in Eygelshoven zijn in korte tijd besmet met Covid-19. Dat blijkt uit het bron- en contactonderzoek dat de GGD Zuid Limburg na de eerste patiënt heeft uitgevoerd. De GGD is gestart met aanvullend onderzoek.

Burgemeester Petra Dassen-Housen: “Dit is een vervelende situatie voor alle betrokkenen. We kunnen ons voorstellen dat kinderen en ouders veel vragen en onzekerheden hebben. Daarvoor kunnen ze gelukkig terecht bij de GGD. Ook Onderwijsstichting MOVARE is zeer nauw betrokken. We wensen de leerkrachten een spoedig herstel toe en vragen iedereen om alert te blijven. Met vragen kunnen inwoners terecht bij GGD Zuid Limburg, telefoonnummer 088 – 880 5005. Zie ook de website van de GGD.

Ouders en personeelsleden zijn geïnformeerd over de situatie. En ook alle andere partijen die direct of indirect betrokken zijn, zoals huisartsen, de Jeugdgezondheidszorg, de kinderopvang die in hetzelfde pand gehuisvest is en de gemeente Kerkrade.

Met het onderzoek gaat de GGD na of een mogelijke bron en besmettingsroute aan te wijzen zijn of de besmettingen onderling verband met elkaar hebben en of verdere verspreiding onder personeelsleden heeft plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn van belang om de juiste maatregelen te nemen en daarmee nieuwe besmettingen te voorkomen. Overigens blijkt uit een controle van de GGD dat de hygiënemaatregelen op De Veldhof om corona-besmetting te voorkomen helemaal op orde zijn.

De eerste resultaten van het GGD-onderzoek hebben aanwijzingen opgeleverd dat introductie op school heeft plaatsgevonden vanuit een medewerker, die op dat moment nog geen klachten had. Dit vond plaats toen de school nog niet open was. Er waren wel contacten met collega’s ter voorbereiding op de heropening van de school.

Stap voor stap worden in Nederland de beperkende maatregelen versoepeld. Het is belangrijk om te weten wat dat betekent voor de verspreiding van het virus. Testen en het uitvoeren van contactonderzoek zijn noodzakelijk om de verspreiding van het virus in te perken en te volgen. Het zijn twee hoofdtaken voor de GGD Zuid Limburg tijdens de coronacrisis.

Het bron- en contactonderzoek zoals op basisschool De Veldhof voert de GGD uit bij elke vastgestelde besmetting met Covid-19. In dit geval wordt aanvullend preventief onderzoek uitgevoerd aangezien er sprake is van een klein cluster van besmettingen. Daarom worden alle personeelsleden getest.

Uit de uitslag van het onderzoek zal hopelijk blijken of verdere verspreiding op dit moment uitgesloten kan worden. De GGD vraagt personeelsleden en leerlingen/ouders alert te blijven op klachten die kunnen passen bij Covid-19 (neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, keelpijn of koorts).

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

 

Geef een reactie