Onjuiste conclusie in FANC rapport over ontwikkeling van scheuren  in reactorvat Doel 3

 

 

In de periode van 21-27 juni 2019 is het reactorvat van de kernreactor Doel 3 aan een inspectie onderworpen, om vast te stellen of de zogenaamde scheurtjes (waterstofvlokken) een ontwikkeling in grootte vertonen  ten opzichte van eerdere metingen. De resultaten zijn samengevat in het Framatome rapport met referentienummer 35771, d.d. 01-08-2019 (bron site FANC). 

Alhoewel het rapport aanvankelijk slechts 17 van de 89 bladzijden bevatte, heeft de Vereniging Stop

Tihange Nederland  (VSTN) uiteindelijk via de Federale Beroepscommissie een completere versie van FANC gekregen. Nog steeds echter zijn 29 pagina’s van dit rapport geblindeerd. VSTN heeft op basis van de beschikbare, maar onvolledige, informatie toch een analyse gedaan en vastgesteld dat een gemiddelde groei  van scheurtjes kan worden vastgesteld. Aangezien deze conclusie zeer verontrustend is, heeft VSTN haar rapport gedeeld met  nucleair consultant Mevr. Dr. Ilse Tweer uit Duitsland, die zich achter de conclusies van het VSTN rapport heeft geschaard.

De analyse is vervolgens voorgelegd aan de FANC directie met het verzoek een inhoudelijke reactie te geven. Hiermee is  FANC de mogelijkheid gegeven om te reageren op onjuistheden of onduidelijkheden in het rapport. FANC heeft hier echter geen gebruik van gemaakt , noch  schriftelijke, noch in een tweetal telefonische contacten die er zijn geweest. Volgens FANC is alle relevante informatie op de website van FANC aanwezig. De site  bevat geen analyse door FANC van het Framatome-rapport.

VSTN is echter van mening dat er wel degelijk aanwijzingen zijn van een verdere ontwikkeling van de scheurtjes in het reactorvat. Reden om het VSTN analyse rapport nu in de publiciteit te brengen. FANC is bij toezending van dit rapport al van dit VSTN voornemen op de hoogte gebracht.

De conclusies van het onderzoek dat VSTN heeft gedaan, zijn onderstaand weergegeven:

Het Fromatome rapport uit 2019 over de herhalingsmetingen aan het reactorvat van Doel 3, gemaakt in opdracht van FANC, is onvolledig. Niettemin valt daaruit af te leiden dat de algemene conclusie “geen evolutie van scheurtjes” onjuist is. Er wordt een toename van alle gemiddelde amplitudes gerapporteerd en in meer dan één  individuele indicatie wordt de maximale eis zelfs overschreden. Bovendien zijn in dit onderzoek meer scheurtjes gevonden in vergelijking met vorige metingen. De conclusie van de analyse op basis het toegankelijke deel van rapport 35771 kan dan ook alleen maar zijn dat aantal en ernst van de fouten in het reactorvat van Doel 3 zijn toegenomen. In de woorden van het rapporterende bureau Framatome moet dit ‘evolutie’ worden genoemd en dit is een reden om de reactor van Doel 3 onmiddellijk  stop te zetten.

 

De Vereniging Stop Tihange Nederland vindt het onaanvaardbaar dat de Belgische nucleaire autoriteit  FANC geen reactie wenst te geven op onze analyse over toename van aantal en grootte van de scheurtjes in het reactorvat. We maken ons dan ook ernstig zorgen dat dit ook wel eens het geval zou kunnen zijn bij de vergelijkbare scheurtjesreactor Tihange 2, waarvan de herhalingsmetingen al begin2020 hadden moeten plaatsvinden. Omdat deze reactor bijna een jaar heeft stilgelegen voor onderhoud, zal dit nieuwe onderzoek pas later dit jaar plaatsvinden. Ook dit ziet VSTN als een onacceptabel uitstel en zal het onderzoek aan de reactor van Tihange 2 nauwgezet volgen.

Stop.tihange.nl@gmail.com www.stoptihange.org/nl

 

Geef een reactie