Koninklijke onderscheidingen gemeente Brunssum

 

Op vrijdag 24 april 2020 zijn zeven inwoners van Brunssum benoemd in een ridderorde. Dit gebeurde bij gelegenheid van Koningsdag 2020.

 

Zes inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, één persoon tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Het gaat om de volgende personen (in alfabetische volgorde):

Mevrouw M.P.J. (Mariet) Ackermans (66) – Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Ackermans is sinds 1999 lid van Zonnebloem Brunssum Centrum als vrijwilliger. In 2003 is zij bestuurslid geworden, een functie die ze nog steeds bekleedt. In de periode 2010-2018 fungeerde zij als voorzitter.

Van 1987 tot 2012 boden mevrouw Ackermans en haar gezin onderdak aan twee pleegkinderen via Xonar Pleegzorg. Een kind woonde van zijn 7e tot 18e levensjaar bij mevrouw Ackermans, het andere pleegkind van haar 3e tot 16e levensjaar. Eén kind kreeg opnieuw een thuis geboden bij het gezin Ackermans toen het na het 18e levensjaar minder goed ging.

Ook hebben Mariet Ackermans en haar gezin van 2006 tot 2015 vier kinderen via Rubicon Jeugdzorg in hun gezin opgenomen. Van deze vier kinderen werden twee broertjes gezamenlijk opgevangen.

Daarnaast is mevrouw Ackermans bewindvoerder (sinds 2007) en mantelzorger (sinds 2015) van haar neef die een lichamelijke en verstandelijke beperking heeft. Zij regelt alle zorg en ondersteuning die hij nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen.

Mevrouw A.M.J. (Sandra) Aelmans (59) – Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Aelmans heeft sinds 1992 uiteenlopende vrijwilligerswerkzaamheden verricht, met name in Brunssum-West.

Van 1992 tot 1999 werkte ze als vrijwilliger op Peuterspeelzaal ’t Vossenhutje en bijna 10 jaar lang (1992-2001) was ze actief als penningmeester bij de oudervereniging van basisschool St. Franciscus. Voor zwem- en waterpolovereniging ZVB verrichtte zij van 2000 tot 2016 tal van werkzaamheden, waaronder de financiële en ledenadministratie. Ook was zij betrokken bij de organisatie en begeleiding van zwemwedstijden. Voor de stichting Zonnebloem bezocht mevrouw Aelmans van 2012 tot 2016 ouderen met minder sociale contacten.

Momenteel zet Sandra Aelmans zich in voor drie vrijwilligersinitiatieven. Sinds 2013 is zij lid van het wijkteam West. In 2018 werd ze penningmeester van het wijkteam. Verder is zij sinds 2014 medeorganisator van de buitenspeeldag in haar wijk. Tenslotte is zij als lid van de Stichting de Droomgaard, samen met een aantal vrijwilligers, verantwoordelijk voor de organisatie rondom de volkstuintjes die zijn ontwikkeld in Brunssum-West. Hierbij is zij sinds 2016 betrokken.

De heer J. (Jopie) Bakker (89) – Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Bakker verricht al bijna 60 jaar vrijwilligersactiviteiten voor voetbalvereniging Schuttersveld (sinds 1960) en fusieclub SV Brunssum (sinds 1999).

Van 1960 tot 1999 was de heer Bakker bestuurslid van Voetbalvereniging Schuttersveld. In die functie was hij belast met het secretariaat van de vereniging en met de technische leiding over de accommodatie.

Gedurende meer dan 25 jaar (1963-1990) was hij de wedstrijdsecretaris en wedstrijdleider van de vereniging. Ook verrichtte hij (samen met zijn echtgenote) in de periode 1975-1996 diverse (onderhouds)werkzaamheden, waaronder het schoonhouden van de kleedlokalen, het speelklaar maken van de velden, het aanbrengen van de belijning, en het verzorgen van de wedstrijdshirts voor alle teams.

Sinds 1980 is Jopie Bakker belast met de organisatie en coördinatie van diverse festiviteiten voor de vereniging. Sinds het midden van de jaren 90 is hij wekelijks te vinden bij SV Brunssum voor advies, ondersteuning en uitvoering van diverse onderhoudswerkzaamheden. Ook speelt hij een ondersteunende rol in het jeugdprogramma van de vereniging.

In de periode 1991 tot 1996 was de heer Bakker mantelzorger voor zijn echtgenote.

De heer E.C.W. (Ed) Frieser (71) – Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De heer Frieser was ruim 30 jaar lang, tot 2011, Sectiehoofd Community Relations en Internal Information bij Allied Joint Force Command Brunssum (voorheen: AFCENT). Vanuit die functie was hij, en is hij ook na zijn pensionering, nauw betrokken bij de organisatie van tal van evenementen, bijeenkomsten en herdenkingen die deels in het teken staan van het versterken van de banden tussen de NAVO-militairen en hun gezinnen die in Limburg waren en zijn gelegerd, en de lokale bevolking.

Tot de initiatieven waarbij de heer Frieser een rol speelde, behoren onder meer het AFCENT Tennistoernooi, initiatiefnemer en medeorganisator (1980-1989), Taptoe Brunssum, speaker (1986-1994), Taptoe Heerlen/Brunssum, media adviseur (1995-2000), Comité Nationale Evenementen Brunssum, lid (1988-2017) en Memorial Day Margraten, MC (1989-1996).

De heer Frieser was betrokken bij de communicatie en promotie van diverse culturele programma’s (Opera per Tutti, 2012-2016, Maastrichts Klassiek Ensemble Amati, 2014-2015) en trad op als adviseur voor diverse evenementen, waaronder bijeenkomsten voor veteranen, 100 jaar Tapijnkazerne in Maastricht (2016), de viering van 50 jaar NAVO in Brunssum (2017) en de herdenking van 75 jaar bevrijding in Brunssum (2019).

De heer J.G.F. (Jan) van Kessel (81) – Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Van Kessel is sinds 1975 actief voor de Hartstichting in Brunssum-Noord, als collectant en als teller.

Sinds 1999 is hij als vrijwilliger verbonden aan het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk. 14 Jaar lang (1999-2013) ondersteunde hij het belastingteam en stond ouderen bij met het invullen van de belastingaangifte. Sinds 2013 rijdt de heer Van Kessel als chauffeur voor Tafeltje Dekje de maaltijden rond voor de ouderen van Brunssum. Honderden ouderen maken gebruik van deze service.

Tevens is Jan van Kessel actief geweest voor de Heilige Geest Parochie in Actie. In de jaren 2004 tot en met 2017 bood hij ondersteuning bij de jaarlijkse snuffelmarkt. Deze ondersteuning bestond onder andere uit het verzamelen, sorteren en opslaan van goede spullen maar ook de verkoop, het bemensen van de entreetafel en het opruimen na afloop.

De heer J.M.H. (Hans) Kleijkers (58) – Lid in de Orde van Oranje Nassau.De heer Kleijkers was van 1988 tot 1993 lid van het hoofdbestuur van Sportvereniging Langeberg. Tot zijn diverse taken in deze periode behoorden de coördinatie van de kantinewerkzaamheden en van activiteiten als toernooien en jubileumavonden.

In 1993 werd hij penningmeester van het hoofdbestuur, een functie die hij tot op heden bekleedt. Mede door zijn inzet heeft de vereniging tijdens de nieuwbouw van het complex de inrichting volledig uit eigen middelen kunnen financieren.

Van 1988 tot 2016 was Hans Kleijkers als vrijwilliger betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Zomerfeesten van SV Langeberg. Hij gaf op uiteenlopende wijzen invulling aan dit vrijwilligerswerk, en bood zowel ondersteuning op financieel gebied is als bij praktische uitvoeringswerkzaamheden.

De heer T.H. (Theo) Lucassen (72) – Lid in de Orde van Oranje Nassau.De heer Lucassen is al meer dan 65 jaar (sinds 1954) betrokken bij Sportvereniging Langeberg. Na zijn actieve voetbalcarrière zette hij zich in als vrijwilliger voor de vereniging als trainer/leider/elftalleider van diverse jeugd- en seniorenteams.

Sinds 1983 is de heer Lucassen de begeleider van de scheidsrechters. In hetzelfde jaar werd hij tevens één van de drijvende krachten achter de organisatie en uitvoering van de jaarlijkse Zomerfeesten van SV Langeberg.

In 2005 trad Theo Lucassen toe als vrijwilliger bij de klusploeg van SV Langeberg. De ploeg is verantwoordelijk voor het onderhoud van het complex (groen en bestrating) en voor het schoonhouden (zwerfvuil).

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno

Geef een reactie