Ra­bo­bank Lim­burg on­der­steunt Ge­zon­de Ba­sis­school van de Toe­komst

 

 

De Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) krijgt in Limburg steeds meer draagvlak. De Limburgse Rabobanken hebben zich nu aangesloten als nieuwste partner. De banken ondersteunen financieel, en minstens even belangrijk, met inzet én kennis van medewerkers én door verbinding aan te gaan met waardevolle partners in het bedrijfsleven. Zo tilt Limburg de Gezonde Basisschool van de Toekomst naar een volgend niveau.

Wat is de Gezonde Basisschool van de Toekomst? Kinderen hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen en gezond opgroeien. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mogen geen invloed hebben op de schoolprestaties en gezondheid van een kind. Dat is in het kort de visie van het project Gezonde Basisschool van de Toekomst dat gelopen heeft van 2015 tot 2020 en effectief gebleken is. Kinderen binnen het GBT-programma bewegen meer, eten gezonder en hebben een beter gewicht. Daarnaast ervaren leerkrachten en leerlingen aantoonbaar minder conflicten en pestgedrag in de klas. Hiermee levert GBT een actieve bijdrage aan het inlopen van achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie van Limburgers.

Waarom nu doorpakken? Na een periode van ontdekken, uitvoeren en evalueren is nu het moment gekomen om door te pakken: de Provincie Limburg, GGD Zuid Limburg, Movare, Maastricht University en de Limburgse Rabobanken slaan de handen ineen en nemen het voortouw om dit initiatief samen met andere onderwijsinstellingen, gemeenten, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven in Limburg op te schalen en uit te rollen.

Gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid): “Wij werken samen met onze partners actief aan de uitrol en duurzame financiering van de Gezonde Basisschool van de Toekomst.”

De rol van de Rabobank. Als coöperatieve bank wil de Rabobank een belangrijke bijdrage leveren aan grote maatschappelijke transities. Samen met andere partijen werkt de organisatie aan oplossingen die goed zijn voor de samenleving en voor de wereld om ons heen. Specifiek voor Limburg geldt de uitdaging de vitaliteit van (Lim)burgers te bevorderen. Deze ligt achter ten opzichte van de rest van Nederland. Deze achterstand manifesteert zich op steeds jongere leeftijd. Dit maakt de uitrol van de Gezonde Basisschool van de Toekomst bij uitstek een initiatief om bij aan te sluiten en bij te dragen aan een gezondere generatie.

Korte ketens. Daarnaast sluit het concept van de GBT naadloos aan bij het speerpunt duurzame voedselvoorziening van de Rabobank, Provincie Limburg en gemeenten. Bij de Gezonde Basisschool van de Toekomst wordt heel nadrukkelijk en zo maximaal mogelijk gebruik gemaakt van lokale en gezonde voeding. Denk aan verantwoorde tussendoortjes en lunches, verzorgd door agrarische ondernemers uit de omgeving. Zo ontvangen zij een eerlijke prijs voor hun producten, krijgen de kinderen voldoende vers en gezond voedsel en helpen we het milieu een handje. Extra mooie voordelen van samenwerking!

In de toekomst. Het streven is om in 2023 30 Gezonde Basisscholen van de Toekomst te realiseren in Limburg.

Gedeputeerde Robert Housmans: “Daarnaast vind ik dat het programma landelijk navolging verdient, gezien de onmiskenbaar positieve impact op kinderen, ouders en scholen. Mijn oproep heeft inmiddels gehoor gevonden bij de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Paul Blokhuis, die een bezoek heeft gebracht aan openbare basisschool Wereldwijs in Landgraaf. Hij noemde ons Limburgse initiatief een voorbeeldproject.”

Foto Logo Rabobank

Geef een reactie